Branschgemensam överenskommelse för en sund affärskultur

NCC har varit drivande i ett projekt för att tillsammans med andra parter i byggbranschen ta fram gemensamma riktlinjer mot mutor och korruption. Åtgärderna ska presenteras på ett seminarium hos Institutet Mot Mutor imorgon 9 december, som är ”International Anti-Corruption-Day”. Svante Hagman är en av talarna.

Sedan två år tillbaka har NCC deltagit i ett arbete med de andra stora aktörerna i byggbranschen, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt BI (Sveriges Byggindustrier). Syftet har varit att ta fram ett gemensamt sätt att samverka mellan beställare och leverantör för att säkerställa en sund affärskultur.

Redan tidigare har flertalet av de större bygg- och fastighetsbolagen tagit fram egna riktlinjer och policys. Där har NCC:s aktiva och långsiktiga arbete med Kompassen varit en föregångare.

Den nya överenskommelsen som presenteras imorgon skapar en branschgemensam ram för hur parterna kan agera och mötas utan att riskera övertramp eller att hamna i osäkra situationer.

Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer på NCC, har varit ordförande i projektgruppen:

- Jag tycker det är väldigt bra att vi äntligen har fått fram branschgemensamma överenskommelser som samtliga parter står bakom. Vi på NCC har ju redan vår Kompassen, som i många avseenden är mer långtgående än de nya gemensamma riktlinjerna. Men nu får vi en tydligare samsyn mellan partnerna. Jag är också stolt över att Kompassen dessutom har varit en viktig inspirationskälla för innehållet i den nya överenskommelsen.

Genom att respektive verkställande direktör har undertecknat överenskommelsen har de deltagande parterna åtagit sig att följa överenskommelsen:

  • Peter Wågström,VD/Koncernchef NCC
  • Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
  • Johan Skoglund, VD/koncernchef, JM AB
  • Jesper Göransson, VD/koncernchef, Peab AB
  • Pierre Olofsson, VD, Skanska Sverige AB
  • Per-Ingemar Persson, VD, Veidekke Sverige AB
  • Lena Micko, Ordförande, SKL
  • Ola Månsson, VD, Sveriges Byggindustrier