Årets Stålbyggnadspris går till Aula Medica

Aula Medica fortsätter att ta hem priser. Stålbyggnadsinstitutet delar vartannat år ut priset till ett byggnadsverk som på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt använt stål i konstruktionen.

Juryns motivering:
"Aula Medica är en byggnad som hade varit omöjlig utan stål. En byggnad med ett av Sveriges största auditorium, där stålkonstruktionen möjliggör en stor rumsupplevelse, utan störande pelare och utan att själv synas. Hörnet som sträcker sig ut över Solnavägen skapar med stålets hjälp den nödvändiga verksamhetsyta som platsen själv inte kunde erbjuda. En nydanande och oväntad lösning som utmanar tyngdlagen och som ger byggnaden spänst och nerv. Konstruktion och form blir till en helhet, precis som samspelet mellan materialen stål, glas och trä. Aula Medica är en byggnad som på ett innovativt sätt använder stål för att tänja på gränserna för det möjliga. Aula Medica är ett sökande efter den perfekta balansen mellan funktion, ekonomi, skönhet och teknik."

Stålbyggnadsinstitutet är en fristående organisation finansierad genom Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning, industri samt nationella och internationella forskningsfinansiärer. Stiftelsens intressenter är företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen.

Om Aula Medica: Aulan, som ritats av arkitekten Gert Wingårdh, byggdes åt Karolinska Institutet i Solna på uppdrag av Akademiska hus. För att kunna skapa en större aula på den trånga tomten, lutar byggnaden 23 meter ut över Solnavägen. Fasaden är klädd med 6 000 glasrutor som väger totalt 90 ton. Den sju våningar höga byggnaden innehåller, förutom en aula för 1 000 personer, även restaurang, café och kontorslokaler.