6360 ton bro skjuts på plats i Rotebro

Så är det då dags för den historiska flytten av den 325 meter långa och 6360 ton tunga bron till sin rätta plats vid Rotebro, norr om Stockholm. Bron flyttas 22 meter med hjälp av domkrafter, teflon och spensalva. 

Sedan byggstarten 2011 har samtliga sex körfält hållits öppna medan bygget av den nya bron har pågått. Metoden ligger i framkant av den internationella utvecklingen.

– Vanligtvis bygger man en tillfällig bro dit trafiken hänvisas medan man bygger den nya bron. I det här projektet har vi använt en ny lösning. Den nya permanenta bron har istället byggts i ett tillfälligt läge vid sidan av den gamla medan den fortfarande varit i bruk. Nu flyttas den nya bron till sin rätta plats, säger Jan Fernö, projektchef på NCC.

Korsningen mellan E4 och järnvägen vid Rotebro är en av Sveriges mest trafikerade punkter. Varje dag passerar 95000 fordon över och under broarna, varav 600 tåg på järnvägen under broarna. Över 300 miljoner resor har skett förbi platsen under de fyra år broarna har byggts.

– Tack vare att vi har kunnat bygga bron utan att stoppa trafiken har vi både sparat pengar och minskat störningarna i trafiken. Det har gjort stor skillnad då Rotebro är en hårt trafikerad plats, fortsätter Jan Fernö.
Sidolanseringen av Rotebrobron startades i söndags den 5 juli och kommer att pågå under cirka tre veckor. Se Trafikverkets film om byggnationen och sidolanseringen av Rotebrobron här.

Rotebro

Fakta

  • Bron som nu skjuts på plats är 325 meter lång och väger 6360 ton
  • För att flytta bron till sitt rätta läge placeras stålbalkar ut. På balkarna monteras stativ med domkrafter som lyfter upp bron. Därefter trycker andra domkrafter på bron i sidled, och bron rör sig sakta mot sitt rätta läge. Därefter sänks bron ner på pelarna. Till sist monteras anslutningarna mellan bron och fast mark
  • Kontaktytorna mellan bro och balkar är belagda med teflon och smorda med spensalva för att minska friktionen
  • Hela sidolanseringen beräknas ta tre veckor och bron flyttas 22 meter