Kom till våra seminarier i Almedalen

Under Almedalsveckan träffar du oss varje dag i Dome of Visions i hamnen i Visby. Vi kommer att ha aktiviteter under hela veckan och här är vår kalender. Årets tema den inkluderande staden och hur vi kan bygga ihop Sverige.

Välkommen till NCC på Strandvägen vid Kallbadhuset i Visby. NCC är på plats under hela Almedalsveckan och vi vill som alltid ha många intressanta och utvecklande möten.

Här nedan hittar du alla seminarier och events vi anordnar:

Måndag 4/7 2016, 11:30 - 12:00
Elväg – framtiden för hållbara transporter?

Måndag 4/7 2016, 14:00 - 14:30
Bygg Cykellogiskt! Så kan vi bygga för en inkluderande stad

Måndag 4/7 2016, 15:00-15:30
Sociala klausuler i offentlig upphandling – vad krävs för att lyckas?

Tisdag 5/7 2016,10:00-10:30
Hur kan kommuner minska sin klimatpåverkan och samtidigt optimera sitt vägnät?

Tisdag 5/7 2016, 11:00-11:30
Hur kan näringsliv och universitet samarbeta kring innovation och samhällsbyggande?

Tisdag 5/7 2016, 12:00 - 12:30
Kan utformningen av ett sjukhus förbättra hälsan och öka livslängden hos utsatta grupper?

Tisdag 5/7 2016, 13:00 - 14:00
Nära-nollenergibyggnader – är det fritt fram att fuska med de nya kraven?

Onsdag 6/7 2016, 10:00 - 10:30
Hur kan vi renovera så folk har råd att bo kvar?

Onsdag 6/7 2016, 11:30 - 12:05
Ökad byggtakt kräver mer resurser – hur attraherar vi nya grupper av medarbetare till byggbranschen?

Onsdag 6/7 2016, 12:30 - 13:05
Hållbar stadsutveckling i praktiken. Modeller för samverkan och resultat

Onsdag 6/7 2016, 13:30-14:45
Plats: Lojsta, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Våra storstadsregioner växer isär – kan näringsliv och politik samverka för att bygga ihop Sverige?

Torsdag 7/7 2016, 10:15 - 10:50
Hållbar stadsutveckling i praktiken. Modeller för samverkan och resultat.

Torsdag 7/7 2016, 14:30-15:00
Ingenjörsbristen – hur kan satsningar på ungdomar idag lösa problemen för framtiden?

Välkommen!