Information om coronaviruset

Situationen med coronaviruset och de kraftfulla åtgärder som vidtas av myndigheter är en utmaning för hela samhället.

Vi följer rekommendationer och riktlinjer från relevanta myndigheter på marknader där vi är verksamma. Vi uppdaterar instruktioner till våra medarbetare i enlighet med dem.

NCC:s ambition är att bedriva vår verksamhet med så få störningar som möjligt och att försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå, samtidigt som vi följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och att hålla sig uppdaterade hur de ska agera vid symtom

Tove Stål

Head of Group External Relations, NCC Group