Norvik – logistikpark med närhet till Stockholm

I anslutning till Stockholm Norvik Hamn utvecklar vi Norvik Logistik- och företagspark. Samtidigt satsar kommunen stort på näringsliv, bostäder och turism. Härifrån har du närhet till marknaden i Stockholm Mälardalen.

Nynäshamn står inför en spännande utveckling. Vägnät och järnvägsspår byggs ut och på Norvikudden etableras Stockholms nya godshamn, Stockholm Norvik Hamn. I anslutning till denna utvecklar NCC Norvik Logistik- och företagspark. Samtidigt satsar kommunen stort på näringsliv, bostäder och turism. Härifrån har du närhet till marknaden i Stockholm Mälardalen.

Hela hamnutbyggnaden ska ske med största möjliga hänsyn till den omkringliggande skärgårdsnaturen. När godshamnen är fullt utbyggd år 2020 kommer den att vara en av de mest miljöanpassade i Europa.

 • Total tomtyta 410 000 kvm
 • Yta byggnader: cirka 200 000 kvadratmeter
 • Lager, kontor, industri, service
 • Goda parkeringsmöjligheter
 • Pendeltåg från Nynäshamn
 • Båt-, väg- och järnvägsförbindelser

Lokaler för optimala arbetsflöden

Den inre och yttre logistiken anpassas för att optimera arbetsflödet. Med en genomtänkt planlösning och tillräckligt många lastportar blir verksamheten mer effektiv. Genom att välja en gångbredd om 2,9 meter istället för det vanligare om 3,2 till 3,8 meter, räcker en mindre lokal för samma antal pallar. Det betyder att du får lägre kostnader vilket sedermera leder till en bättre ekonomi. När takhöjden är 11,7 meter går det att stapla upp till 8 pallar högt. Med rätt planlösning får du en flexibel lösning som håller i längden.

Rätt lager i dag och framöver

Logistikbranschen utvecklas snabbt, därför gäller det att framtidssäkra redan i dag. Det viktiga är att anpassa lokalen efter verksamheten och inte tvärt om. Oavsett om du behöver 2 000 kvm eller 80 000 kvm.

Nära till hamn, motorväg och storstad

Handeln med omvärlden går ofta via sjövägen, och här spelar Nynäshamn en allt mer framträdande roll. Årligen passerar över elva miljoner passagerare och nio miljoner ton gods huvudstadens hamnar. Bygget av hamnen vid Norvik ska säkra hamnkapaciteten som behövs runt Stockholm även på längre sikt.

Att placera en hamn på rätt ställe ger också hela regionen en vitamininjektion. För transport- och logistikföretag ligger hamnen vid ett strategiskt viktigt läge. Likaså gör den nya företagsparken. Men utvecklingen av hamnen och företagsparken innebär också nya arbetstillfällen i regionen. Nynäshamns hamn väntas skapa flera tusen nya arbetstillfällen – dels i själva hamnverksamheten, dels under byggskedet, men även i form av arbetstillfällen hos företagen som etablerar i den nya företagsparken och de olika kringverksamheterna som uppstår där. Det blir en positiv kedjereaktion, där nya jobb föder fler jobb tack vare en ökad efterfrågan på service och tjänster i området.

Kommunikationerna mellan Nynäshamn och Stockholm är mycket goda, oavsett om du är bilburen eller väljer kollektiva färdmedel. Med pendeln går resan snabbt och smidigt, precis som på väg 73.
Goda parkeringsmöjligheter
Bil – Nära Nynäsvägen (väg 73)
Tåg – Pendeltåg till Stockholms Central, från Nynäshamn 65 minuter
Stadsbuss till Norvik kommer att etableras

Miljö

Miljömässig- och ekonomisk hållbarhet

I dag går miljöanpassning och lönsamhet hand i hand och miljöcertifieringen blir din objektiva garanti. Ditt miljöansvar genererar lönsamhet i form av lägre energikostnader, ett stärkt varumärke och nöjda medarbetare som mår bra på sin arbetsplats.

Låg energianvändning – ett gemensamt mål

Högre energieffektivitet i miljöcertifierade lagerfastigheter jämfört med i konventionella logistikbyggnader resulterar i lägre drifts- och underhållskostnader. Vid en flytt från en äldre fastighet till en nybyggd, miljöcertifierad fastighet minskar energikostnaden ofta med 30 till 40 procent.

Miljöcertifiering en objektiv garanti

För att kunna säkerställa en god miljöprestanda väljer vi att använda det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Systemet tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och den närliggande omgivningen. Målet är en så låg miljöpåverkan som möjligt under byggnadens hela livslängd. Med gröna hyresavtal konkretiseras vår gemensamma strävan om att göra skillnad ytterligare.

 • Låg energianvändning – lägre kostnader och koldioxidutsläpp
 • Miljömässigt bra materialval – ett hållbart samhälle
 • Sunt inomhusklimat – lägre sjukfrånvaro
 • Individuell mätning av el och värme/kyla – betala bara för den egna verksamheten
 • Gröna hyresavtal – lägre miljöpåverkan

Nyhetsbrev från NCC

Fyll i din e-postadress nedan och välj de nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Välj nyhetsbrev

Fakta
 • Ort: Nynäshamn
 • Projekttyp: Logistik
 • Projektfas: Kommande
 • Lager: 200000 m²
 • Byggnadsstart: 2018
 • Inflyttningsdatum: 2021
 • Certifikat: BREEAM
Richard Helgesson Foto/illustration: Erik Mårtensson/NCC
Richard Helgesson

Kundansvarig Uthyrning Region Stockholm, NCC Property Development

Anmäl intresse