Berga handelsområde – En handelsplats i omdaning

Ett nytt handelsområde utvecklas i Berga strax utanför Eslöv intill den befintliga handeln i området. Här finns ett etablerat kundflöde och dina grannar blir bland andra Willys och Arken Zoo.

Berga handelsområde omfattar cirka 5 620 kvadratmeter nyproducerade butiksytor i varierande storlek. De byggs i direkt anslutning till den befintliga handeln i området. Inriktningen på handeln blir sällanköpsvaror. 

 • En total butiksyta på 5 620 kvadratmeter
 • Byggstart hösten 2014 och inflytt 2015
 • Moderna lokaler som anpassats efter dagens behov och krav
 • Byggnaden är miljöcertifierad enligt BREEAM
 • Arkitekt: Holfeldt Arkitekter

Flexibla butikslokaler i ett expansivt köpkvarter

Till Berga handelsområde är det lätt att åka bil. En väl inarbetad infart leder till den gemensamma kundparkeringen. Här finns bra gångstråk till entréer och kundvagnsgarage.

På Berga handelsplats har vi byggt om en befintlig byggnad på 4 000 kvm åt livsmedelsbutiken Willys, Lloyds apotek och djuraffären Arken Zoo. Butikerna flyttade in under 2011/2012.

Den nya handelsbyggnaden uppförs i ett plan och omfattar cirka 5 620 kvm, fördelade på fem butikslokaler. Tillsammans med den ombyggda delen ger det en total yta om cirka 9 565 kvm.

En modern svart fasad med glasade entréer vetter mot parkeringen. Något som ger goda förutsättningar att påverka och synliggöra butikens front och skyltning. Till varje butikslokal hör försäljningsyta, lager och personalutrymmen med wc, dusch, omklädning, pausrum och kontor.

Varutransporter sker via separat infart till fastighetens enskilda inlastningszon. Angöring sker antingen i markplan eller mot lastbrygga. I Berga handelsområde är butikslokalerna flexibla och anpassningsbara efter dina önskemål.

Gott om service

Eslöv ligger mitt på den skånska slätten men bara 15 minuters bilfärd från storstadens puls. Området har ett växande näringsliv och inflyttningen till kommunen är stor.

Eslöv erbjuder mycket god service i form av restauranger, banker, gym, livsmedelsaffärer och annat. Det är nära till Lund, sedan länge ett centrum för forskning och utbildning. I och med utvecklingen av de nya forskningsanläggningarna ESS och MaxIV i närområdet förväntas inflyttningen till Eslöv att öka, och med det behovet och utbudet av service. I Lund finns också Skånes universitetssjukhus.

Nära till det mesta

Eslöv befinner sig mitt i den expansiva Öresundsregionen och ligger nära Europavägar och flera flygplatser. De goda förbindelserna till de större städerna i Öresundsregionen gör samhället till en attraktiv bostadsort.

Från Berga är det nära till hela Skåne, Danmark samt övriga Europa. De goda kommunikationerna gör att du lätt tar sig till och från Eslöv med tåg, buss, bil eller flyg. Tåget till Lund tar 10 minuter och till Malmö tar tågresan 25 minuter. Vill man ta sig till Kastrup och Köpenhamn finns det dagligen över tjugo direktförbindelser.

 • Resa till Lund med bil: ca 15 minuter, med tåg cirka 10 minuter 
 • Resa till Malmö med bil: ca 30 minuter, med tåg cirka 25 minuter
 • Goda parkeringsmöjligheter
 • Regionbussar
 • Tåg

Miljö

Miljömässig- och ekonomisk hållbarhet

I dag går miljöanpassning och lönsamhet hand i hand och miljöcertifieringen blir din objektiva garanti. Ditt miljöansvar genererar lönsamhet i form av lägre energikostnader, ett stärkt varumärke och nöjda medarbetare som mår bra på sin arbetsplats.

Miljöcertifiering en objektiv garanti

För att kunna säkerställa god miljöprestanda väljer vi att använda det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Systemet tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och den närliggande omgivningen. Godkänd certifiering innebär att fastigheten utvärderats mot ett antal fastställda riktvärden. Energi- och vattenanvändning, inomhusklimat, föroreningar, transporter, byggnadsmaterial, avfallshantering och förvaltningsprocesser är ett urval av alla de aspekter som utvärderas.

Målet är en så låg miljöpåverkan som möjligt under byggnadens hela livslängd. Här utgår vi från ett helhetstänkande där funktion och ekonomi går hand i hand med hållbarhetsaspekter som miljö och socialt ansvarstagande. Med gröna hyresavtal konkretiseras vår gemensamma strävan om att göra skillnad ytterligare. Tillsammans kan vi utveckla arbetsmiljöer som håller i längden.

Fakta
 • Ort: Eslöv
 • Projekttyp: Handel
 • Projektfas: Uthyrning pågår
 • Butik: 5620 m²
 • Byggnadsstart: 2015
 • Inflyttningsdatum: 2016
 • Certifikat: BREEAM
 • Arkitekt: Holfeldt Arkitekter AB
Catarina Selin Foto/illustration: Erik Mårtensson
Catarina Selin

Kundansvarig uthyrning, NCC Property Development

Anmäl intresse