Balans i livet

Ett arbete på NCC ställer höga krav på prestation och kompetens, att leverera i ett högt tempo i en miljö där ingen utmaning är den andra lik. Men för att prestera på topp och fortsätta tänka i nya banor är det viktigt med möjlighet till reflektion och återhämtning.

NCC uppmuntrar våra medarbetare att hitta balans i livet, mellan arbete och fritid, vila och aktivitet. Men vad vi menar med balans i livet ser olika ut från en medarbetare till en annan, från en period i livet till en annan.

På NCC kan du väja ett medlemskap i ett flertal idrottssektioner, från ridning till löpning. Det finns även kamratföreningar, konstföreningar och möjlighet till friskvård. Men valet är ditt eget.