Arbetsmiljö och säkerhet

I NCC:s kultur är arbetsmiljöfrågorna och säkerhetstänkandet ständigt närvarande. En god arbetsmiljö och en säker arbetsplats är högt prioriterade områden och vi arbetar systematiskt för att eliminera antalet olyckor för att nå den uppsatta nollvisionen.

Speciellt viktig är säkerhetskulturen som dels handlar om styrsystem och rutiner men också om hur man hanterar utrustningen på arbetsplatsen och hur medarbetarna interagerar med varandra. Attityder och beteenden, arbete från hög höjd, tunga lyft med kran och arbete i trafikerad miljö har särskilt stått i fokus.

Vi lägger ner mycket arbete på utbildning kring värdet av säkra rutiner och hur arbetsplatsolyckor ska förebyggas. Under året nylanserade 'Tysta boken' – en manual som hjälper oss att göra rätt på ett enkelt och överskådligt sätt, oavsett språk.

I till exempel Danmark fick NCC under 2013 motta ett nationellt arbetsmiljöpris för sitt arbete med säkerhetskulturen som lett till att antalet arbetsplatsolyckor halverats på NCC:s danska arbetsplatser.

Trygga arbetsplatser handlar även om trygga och säkra anställningsförhållanden. På samtliga våra marknader har NCC kollektivavtal som reglerar minimilöner, arbetstider och medarbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivaren. 

Awareness day - En dag för reflektion och eftertanke

Varje år, i början på september, genomförs Awareness Day i hela NCC koncernen. På samma dag och tid stannar allt arbete upp för gemensamma samtal och diskussioner kring arbetsmiljön och säkerheten på alla NCC:s arbetsplatser i samtliga länder.

Bild på Lars Gunnar Larsson, Head of Health and Safety NCC Group. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Lars-Gunnar Larsson

Head of Health and Safety, NCC Group