Kulturen på NCC

På NCC mår vi som bäst när vi levererar över förväntan, hittar nya och bättre metoder eller utvecklar en hållbarare lösning på ett samhällsproblem. Som medarbetare på NCC drivs du av att skapa kundvärde och leverera hög kvalitet.

Grunden till vår kultur finns i NCC:s värderingar – ärlighet, respekt, tillit och framåtanda. De har bidragit till en kultur som uppmuntrar samverkan och som bygger på respekt för varandras kompetens och erfarenhet. På NCC förväntas du bidra aktivt och konstruktivt, men kan förvänta dig detsamma från dina medarbetare. Du blir lyssnad på men förväntas också lyssna och lära.

Vårt mångfaldsarbete

NCC har en öppen och inkluderande kultur. Vi arbetar aktivt för att öka mångfald på alla nivåer i företaget, då vi vet att mångfald bidrar till ett dynamiskt arbetsklimat och i slutändan mer innovativa lösningar.

Läs mer om vårt mångfaldsarbete

Vår värdegrund

Själva ryggraden i NCC:s sätt att verka och agera utgörs av våra värderingar och vår uppförandekod. 

Läs mer om våra värderingar