Asfalt är inte bara asfalt – det är en hel vetenskap

20-åriga Madeleine Arkenius och Johanna Lundin har varit tekniksprångare på NCC i Linköping – läs om deras upplevelse.

Tekniksprånget är ett initiativ av bland andra Tomas Billing, NCC:s styrelseordförande och VD på Nordstjernan och drivs av IVA på uppdrag av regeringen. Målet är att få fler gymnasiestudenter att välja ingenjörsutbildningar.

Så här berättar 20-åriga Madeleine Arkenius och Johanna Lundin, som varit på NCC i Linköping under våren om sina upplevelser.

Visste du att det varje dag är någon som mäter kantsten? Att någon räknar på timkostnaden för en grävmaskin? Att besiktiga lekplatser faktiskt är en arbetsuppgift? Eller att man 40 timmar i veckan kan kontrollera gruskvaliteten? Det visste i alla fall inte vi, men efter tre månader på NCC Roads, den del av NCC som arbetar med asfalt, är asfalt inte längre bara asfalt. Det är en hel vetenskap.

Praktik i Linköping

Vi är två tjejer som under våren gjort vår praktik på NCC Roads i Linköping. Det är allmänt känt att ingenjörsyrket är brett, men att det är såhär brett kunde vi aldrig ana. Bland annat har vi fått följa med en landskapsingenjör som projektleder allt från trädfällning till byggandet av tunnlar för vattensalamandlar. Vi har också fått följa med en byggnadsingenjör i hans jobb som arbetsledare vid en nybyggnation. Iklädda full varselklädsel fick vi delta i arbetet genom att lägga markvärme. Vi har även spenderat tid på kontoret där vi har lärt oss om kalkyler och anbud, arbetet mot en grönare framtid och en säkrare arbetsplats.

Bra inblick i stort företag

En djupare inblick i ett stort företag eller en bättre möjlighet till arbetslivserfarenhet för en 20-åring är svår att hitta. Tekniksprånget och NCC har gett oss möjligheten att jobba med ingenjörer på deras hemmaplan och vi är nu fullt övertygade; vi har båda sökt en ingenjörsutbildning till hösten.

Ingen av oss visste att det skulle vara så kul att jobba med asfalt och vägservice, men på NCC finns mycket att lära och att gå till jobbet är riktigt roligt. Vi insåg ganska fort att ju mer komplicerat något till synes så simpelt som asfalt kan vara, desto roligare blir det. Asfalt är inte bara det man går på; som sagt, det är en hel vetenskap.