Tekniksprånget på NCC

Två gånger om året erbjuds en fyra månader betald praktikperiod på NCC inom ramen för Tekniksprånget.

Vad får man som tekniksprångare göra på NCC?

På NCC kommer du som praktikant att få prova på hur det är att arbeta i ett stort företag och du kommer få inblick i olika delar av vår verksamhet där vi bland annat producerar bostäder, vägar och kommersiella fastigheter. Dina arbetsuppgifter kommer variera beroende på var i organisationen du gör din praktik, men inom ramen för praktiken kan du få se delar som omfattar allt från planeringsstadiet till produktionen i vår verksamhet. Genom det här upplägget kommer du få ta del av flera av de viktiga faser som ett projekt hos NCC innehåller och tack vare detta förstå hur man genom arbetet i NCC påverkar och bidrar till samhällsutvecklingen.

Läs om Madeleine och Johannas praktik på NCC.

Vem kan söka?

Du som har fullständiga betyg från naturvetenskapliga eller tekniska gymnasielinjen är välkommen att söka till Tekniksprånget. Observera att körkort är ett krav och att vi på våra byggarbetsplatser startar arbetsdagen redan vid 06:45 varpå du måste vara beredd på tidiga morgnar.

Ett långsiktigt initiativ

Tekniksprånget är ett initiativ av bland andra Tomas Billing, NCC:s styrelseordförande och VD på Nordstjernan. Flera av Sveriges största teknikintensiva företag erbjuder fyra månaders betald praktik till avgångselever från natur- och teknikprogrammen på gymnasiet, och NCC är ett av dessa.

Därför tycker NCC att Tekniksprånget är bra:

  • Vi får möjligheten att lära känna teknikintresserade ungdomar och de får en chans att lära känna oss.
  • Vi får en chans att visa upp hur arbetet går till i ett av Nordens ledande företag inom vår bransch.
  • Tekniksprånget ger oss en möjlighet att uppmuntra fler att utbilda sig till ingenjörer, något som är viktigt för vår framtid som ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.

Syftet med denna satsning är att uppmuntra fler unga till att utbilda sig till ingenjörer genom att låta dem få se och prova på vad man kan arbeta med i yrket. Att det finns tillräckligt med ingenjörer är viktigt för både NCC och Sveriges framtida konkurrenskraft.