Produktionsprogrammet

Produktionsprogrammet riktar sig till nyutexaminerade studenter med inriktning bygg och anläggning (120 eller 180hp) från yrkeshögskola, högskola och universitet. Målet är att deltagarna efter genomfört program ska gå in i en arbetsledande roll i produktion på NCC.

För att möta NCC:s stora behov av arbetsledare, supervisors och platschefer i produktion har NCC tagit fram Produktionsprogrammet. Programmet är tolv månader långt och startar i juni 2017 i hela landet på de orter och avdelningar där det finns behov. Rekrytering sätter igång 15 december.

Deltagarna anställs i NCC när de påbörjar programmet. Innehållet består av teori, praktisk inlärning och rotation inom kalkyl och inköp, utöver arbete i produktion i olika projekt. Syftet med rotationerna är att deltagarna ska få erfarenhet av kvalificerat arbete i produktion.

Gruppen ses tre gånger per år för att bygga sitt nätverk inom NCC och för att utbildas inom bland annat ledarskap, strategi, ekonomi, försäljning och arbetsmiljö. Det ska ge deltagarna ett helhetsperspektiv och förståelse för NCC:s verksamhet.

Kontakta oss gärna!