NCC Teknikprogram

NCC Teknikprogram syftar till att ge en spetsutbildning inom det tekniska området där eleverna dels får en studieförberedande utbildning, dels möjlighet att komma direkt ut i arbetslivet som gymnasieingenjörer genom den nära kopplingen till NCC under utbildningen.

Under utbildningen får eleverna tillgång till intressanta föreläsningar och studiebesök på NCC. Längre in i utbildningen får eleverna arbeta med riktiga uppdrag tillsammans med NCC. De får också en mentor och praktik i vår verksamhet. Efter avslutad utbildning finns det mycket goda möjligheter att direkt få ett jobb på NCC.

På programmet studerar eleverna teknik, matematik, fysik, engelska och svenska. Exempel på yrken de kan inrikta sig mot efter utbildningen är teknikutvecklare, platschef, arbetsledare och ingenjör.

Gymnasiet är treårigt men det går att välja till ett fjärde år för att bli gymnasieingenjör.