Nu har NCC-gymnasiet startat!

Omkring 30 elever i Göteborg och Stockholm har börjat första höstterminen.

NCC Teknikprogram syftar till att ge en spetsutbildning inom det tekniska området där eleverna dels får en studieförberedande utbildning, dels möjlighet att komma direkt ut i arbetslivet som gymnasieingenjörer genom den nära kopplingen till NCC under utbildningen. Under utbildningen får eleverna tillgång till intressanta föreläsningar och studiebesök på NCC. Längre in i utbildningen får eleverna arbeta med riktiga uppdrag tillsammans med NCC. De får också en mentor och praktik i vår verksamhet. Efter avslutad utbildning finns det mycket goda möjligheter att direkt få ett jobb på NCC.

På programmet studerar eleverna teknik, matematik, fysik, engelska och svenska. Exempel på yrken de kan inrikta sig mot efter utbildningen är teknikutvecklare, platschef, arbetsledare och ingenjör.

-Vi på NCC är samhällsbyggare och därför känns det naturligt att vara med redan i skolan så att vi redan där kan påverka den kommande generationen byggare med sådant som är viktigt för NCC, bland annat arbetsmiljö och hållbarhet, säger Christian Rosenhamer, chef för NCC Academy.

Tanken på att vara med att utforma en gymnasielinje har funnits länge. Hela byggbranschen står inför ett gigantiskt generationsskifte och behovet av platschefer är stort. Tidigare skedde rekryteringen av platschefer från fyraårigt tekniskt gymnasium, som alltså inte finns längre.

Gymnasiet är treårigt men det går att välja till ett fjärde år för att bli gymnasieingenjör.

Bild på Christian Rosenhamer, utbildningschef NCC Group. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Christian Rosenhamer

Utbildningschef, NCC Group