Inclusive City Academy 2016 - en utmaning Beyond Construction

För att bidra till hållbar utveckling och en inkluderande urbanisering krävs nya sätt att tänka och nya kunskapsutbyten. Därför startar NCC ”Inclusive City Academy” – en 36-timmars hållbarhetsutmaning där utvalda studenter från högskola- och universitet får angripa en konkret nutidsutmaning. Utmaningen äger rum 30 november – 1 december, Dome of Visions, KTH.

Inclusive City Academy fokuserar på frågor där vi snabbt behöver hitta nya, bättre lösningar för att förnya byggbranschen.

Under 36 timmar får tre studentteam gå från problemställning till konkreta förslag på lösningar. Lösningen presenteras för en jury som bedömer förslagen utifrån grad av innovation, genomförbarhet och den beräknade effekt lösingen kan komma få vid genomförande.

De lösningar som bedöms som intressanta, innovativa och livskraftiga har stora möjligheter att utvecklas vidare för att sedan implementeras i ett konkret projekt under 2017 tillsammans med NCC. Då vill vi självkart ha dem som står bakom lösningen med i arbetet.

Uppgift 2016

Den exakta uppgiften blir offentlig först på tävlingsdagen. Årets utmaning tar avstamp i resultatet av undersökningen ”Inclusive City”. Undersökningen uppmärksammar hur de nordiska storstäderna alltmer glider isär och klyftorna mellan medborgarna ökar. Detta sker samtidigt som en majoritet upplever att de har få och små möjligheter att påverka stadsplaneringen. Samtidigt har FN i mål 11 (Hållbara städer och samhällen) av de globala hållbarhetsmålen slagit fast att vi till ska 2030 ska verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Vill du vara med?

Vi söker dig som har ett eller två år kvar till examen som civilingenjör inom Samhällsbyggnad, Datateknik, Energi och Miljö eller Industriell ekonomi, alternativt sista åretshögskoleingenjör inom bygg och design. Du ska ha ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och tycka om innovationsdrivet arbete, men också längta efter att se dina idéer bli verklighet.