Tidigare ex-jobb

Här nedan kan de se rubrikerna över några av våra tidigare examensarbeten inom NCC. Inom Teknik och Hållbar utveckling handleder vi kontinuerligt examensarbeten. Genom detta får vi intressanta frågeställningar bearbetade samtidigt som vi utvecklar våra egna medarbetare.

A Lean Perspective Analysis of the Design Phase in a Swedish Construction Company

Marie Falk och My Wallberg - Handledare Kristina Gradin, NCC Construction

Assessment of Co-heating Test - A Practical Method to Evaluate the In-situ Heat Transfer Coefficient in Dwellings

Jannicke Nilsson och Emma Brycke - Handledare Martin Sandberg, NCC Construction

Project Based Organizations' Challenges when Absorbing Knowledge from Joint R and D Projects Between Industry and Academia

Andréas Pauldén och Carl Stureson - Handledare Lars-Olof Dahlström, NCC Construction

Kartläggning av orsaker till skillnad mellan beräknad och uppmätt energianvändning i byggnader

Emrah Solmaz - Handledare Robert Linder, NCC Construction

Väderskydd vid byggproduktion

Sofie Ohlin - Handledare Kajsa Munck Flodberg, NCC Construction

Upprustningen av miljonprogrammet

Madeleine Karnik - Handledare Madeleine Nobs

Industrialiserad hallprojektering

Rinor Mazreku – Handledare NCC Teknik, Petter

Professional roles´ emergence and development due to the implementation of Virtual Design and Construction

Sigrid Gunnemark och Katharina Heinke - handledare THU, Maria Freenye

Building Effective Virtual Project Collaboration

Erik Karlsson - handledare THU, Maria Freeney och Erik Dahl

VDC i husbyggnadsprojekt

Matilda Liljemark Mattsson - handledare THU, Maria Freenye och Viktor Davidov

Materialdokumentation inom BIM

Angelica Buszman och Caroline Canel - handledare NCC, Björn Beskow

Säkerhetsplanering vid upprättandet av APD-planer

Alexander Strand och Edvin Svantesson - handledare NCC, Karl Liberg

Industrialised building processes for platforms

Frida Holmquist - Handledare THU, Dan Engström

Pile-Soil Interaction during Vibratory Sheet Pile Driving

Claire Guillemet - Handledare NCC Teknik, Fanny Deckner

Byggfuktens inverkan på energibehovet

Jacob Tornberg och Viktor Ståhl - Handledare NCC Teknik, Stephen Burke

Fuktsäker energieffektivisering av befintlig bebyggelse

Daniela Hinas och Lina Schlegel - Handledare NCC Teknik, Stephen Burke och Dan Engström