Projektledare fastighetsutveckling

Som Projektledare inom NCC Property Development navigerar du våra projekt genom hela byggfasen. Du driver allt från bygglov till färdigställande samt är delaktig i kontakten med hyresgäster och investerare.

Som projektledare hos NCC Property Development utgör du en mycket viktig del av vår affär. I nära samarbete med dina kollegor leder och driver du arbetet tillsammans med vår affärsområde NCC Building, kommuner, arkitekter, konsulter och andra intressenter.

Du representerar oss som beställare mot myndigheter och entreprenörer för projektet. I rollen som Projektledare ansvarar du för att säkra och optimera genomförandeskedet utifrån satta mål och höga ambitioner i samverkan med dina projektkollegor. Du är också involverad i tidiga skeden och bidrar aktivt i uthyrningsarbetet och försäljningsprocessen. 

Du har ett prestigelöst ledarskap och en förmåga att skapa goda relationer omkring dig själv, och du uppskattas både för ditt yrkeskunnande och för din förmåga att driva komplexa fastighetsprojekt med många olika kontaktytor på olika nivåer.

Vi erbjuder en mycket kompetent, utvecklingsinriktad och resultatorienterad miljö där vi värdesätter varje kollegas individuella bidrag. Mångfald vet vi bidrar till både resultat och trivsel och vi välkomnar alltid olika typer av bakgrunder. Vi tror dock att du för att lyckas i denna roll har god erfarenhet från projektledarroller inom fastighetsbranschen.

Tyvärr finns inga lediga tjänster inom detta område just nu.