Möjligheter att prova sig fram

NCC är verksamma i åtta länder och arbetar inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation säger NCC:s koncernchef, Peter Wågström.

NCC:s vision är förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Som koncernchef är det Peter Wågströms främsta uppgift att leda den utvecklingen. För det krävs medarbetare som trivs, har roligt och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna önskemål.

Vilka karriärvägar finns det på NCC?

– Många. Vi är verksamma i åtta länder och arbetar inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. Det gör att du har möjlighet att prova dig fram och se vad som passar dig. Du kan välja att jobba självständigt eller i grupp, i stora som små projekt och i inomhusmiljöer eller utomhus. Dessutom kan du välja att göra det på olika platser i olika länder vilket i sig är utvecklande! Sedan har vi möjlighet till vidareutveckling inom de flesta inriktningar.

“Vi blir aldrig bättre än våra medarbetare, därför måste alla som jobbar hos oss trivas och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna önskemål.”

- Peter Wågström

Vilken bild vill du att studenter ska ha av NCC?

– Att vi är ett innovativt företag som verkar för en hållbar framtid, och att vi är måna om vår personal. Vi blir aldrig bättre än våra medarbetare, därför måste alla som jobbar hos oss trivas och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna önskemål.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

– Nyfiken, intresserad, och tillitsfull. Jag kan inte vara delaktig i alla beslut som tas eller ha svar på alla frågor. Däremot kan jag inspirera till att hitta kreativa lösningar och ge ansvar och befogenheter för att kunna ta rätt beslut. I grunden handlar allting om att ha en positiv människosyn och en tro på sina medarbetare och deras förmåga att prestera. Det har jag.

Hur gör ni för att uppmuntra era medarbetares kreativitet?

– Avgörande för en kreativ och dynamisk arbetsmiljö är att vi hela tiden är öppna mot varandra. Ska idéer och beslut hela tiden filtreras är risken stor att vi går miste om viktig input och att resultatet inte blir det bästa möjliga. Därför strävar vi efter att ha högt i tak och att ge alla medarbetare ansvar och förtroende.

Hur ser framtiden inom NCC ut?

– Vi växer och är alltid i behov av nya, duktiga medarbetare. Till det kommer stora pensionsavgångar i alla nordiska länder vilket gör att vi kommer behöva rekrytera ännu fler.

Vilka råd har du till dem som är på väg ut i arbetslivet?

– Lyssna inte för mycket på vad andra tycker att du borde göra. Sök jobb som du är intresserad av och som verkar kul. Det viktiga är att du har roligt och får utvecklas, då blir du duktig och framgångsrik!

Skribent: Malin Letser

Fakta

Titel: vd
Utbildning: Civilingenjör, KTH, examen 1991.
Vad eller vem inspirerar dig? Genom att ha högt i tak och att vara närvarande.