På NCC finns alla möjligheter att hitta det du brinner för

Tack vare flera olika projekt och roller har Nils Bjelms karriär på NCC ständigt utvecklats.

Efter mer än 20 år på samma bolag är Nils Bjelm i dag Divisionschef för Civil Engineering inom affärsområdet NCC Infrastructure, men cv:t avslöjar en karriär som inneburit allt från byggande av oljeplattform i Norge till tunnelbanekonstruktion i Singapore och motorvägsbyggen i Sverige. Det finns mycket att vara stolt över; när hans barn var små, kallade de till exempel Öresundstunneln i Danmark för "pappas tunnel".

Beskriv utvecklingsmöjligheterna på NCC.

– NCC har flera olika affärsområden så utvecklingsmöjligheterna är otroligt många, men man kan inte bara sitta och vänta utan måste ta ansvar för sin egen utveckling.

Hur då?

– När man börjar på NCC gör man det ofta ute på en arbetsplats som arbetsledare eller entreprenadingenjör till exempel. Det leder till ett första nätverk. Därutöver kan man gå interna utbildningar och skaffa sig ytterligare nätverk och använda dem för att tala om att man vill utvecklas, skaffa sig mer teknisk kunskap och röra sig inom bolaget. Då finns alla möjligheter att hitta det du brinner för.

“Vi har styrkan att klara av komplexa situationer och projekt som kanske de mindre aktörerna inte klarar.”

- Nils Bjelm

Vilken bild vill ni att studenter ska ha av er?

– Jag tror att vi upplevs som en modern och attraktiv arbetsgivare med bred kompetens. Vi är en samhällsbyggare inom de flesta områden, från broar och parkeringshus till sjukhus, skolor och bostäder.

Vilken typ av kompetens behöver ni?

– Vi fyller på kontinuerligt på grund av stora pensionsavgångar och letar efter personer som vill utvecklas och öka sin kompetens hos oss eftersom vi tycker det är viktigt att skola fram individer som är med och skapar vår kultur.

Vad är ni riktigt bra på i er organisation?

– Vi har styrkan att klara av komplexa situationer och projekt som kanske de mindre aktörerna inte klarar.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att få uppleva nya miljöer och projekt, arbeta med ledarskap i olika situationer och att vara med och skapa något. Tjusningen med byggbranschen är att vi bygger objekt, något bestående och påtagligt, vare sig det är en tunnel, en busshållplats eller bostäder. Det ger en personlig stolthet och tillfredsställelse.

Fakta

Titel: Divisionschef för Civil Engineering, NCC Infrastructure
Utbildning: Väg och vatten, Lunds tekniska högskola, examen 1991.
Första jobbet efter examen: NCC.