Vi ska förverkliga NCC:s nollvision för arbetsplatsolyckor

Fokus på säkerhet i alla led, ett tydligt arbete med attityder och beteende – så tänker arbetsmiljöchefen Lars-Gunnar Larsson göra NCCs byggarbetsplatser säkrare.

Historiskt sett har byggbranschen inte varit känd för sitt låga antal arbetsrelaterade olyckor. Det vill NCC ändra på med ett projekt som sträcker sig över hela koncernen och Lars-Gunnar Larsson står vid rodret.

Berätta om din roll på NCC.

– Jag arbetar med att få ned koncernens olycksfallsfrekvens. Det finns alldeles för många risker för arbetsskador i byggbranschen. För tre år sedan startade NCC ett stort projekt för att ändra på det och jag driver de här frågorna mot alla våra affärsområden i alla våra länder.

Vad innebär det rent konkret?

– Jag driver en koncerngrupp som under de senaste åren har satt en gemensam strategi för NCC:s säkerhetskultur. Vi har undersökt allt från attityderna gentemot säkerhet på arbetsplatserna till hur mellanchefer kommunicerar säkerhetsregler och sänder signaler. Dessutom ser vi över verktygen vi använder och försöker kommunicera säkerhetsfrågan i alla led, från ledningen till byggarbetsplatserna.

Har du sett några resultat av säkerhetsarbetet?

– Ser vi längre fram har vi en nollvision att nå. Sedan vi startade arbetet har antalet arbetsolyckor som håller den skadade borta från jobbet i mer än en dag sjunkit från 14,6 till 9,4 per en miljon arbetstimmar. Det känns fantastiskt bra – men vi är inte nöjda. Nu gäller det att skruva åt ännu
hårdare och få ned olycksfallsfrekvensen.

“Om vi kan göra byggarjobbet mer lockande för kvinnor skulle det nog påverka kulturen och indirekt göra arbetsplatsen säkrare för alla. Variation är bra”

- Lars-Gunnar Larsson

Hur tänker du nå dit?

– Jag tror att vi är på god väg, det är först i år som vi verkligen nått ut i hela verksamheten. Men ytterligare ett sätt att förbättra situationen på våra byggarbetsplatser tror jag är att motarbeta machokulturen som finns i branschen. Om vi kan göra byggarjobbet mer lockande för kvinnor skulle det nog påverka kulturen och indirekt göra arbetsplatsen säkrare för alla. Variation är bra.

Vad var det som lockade dig till NCC?

– Det är ett otroligt värderingsstyrt företag där man bryr sig om medarbetarna, och det gör mitt jobb mycket enklare. NCC gav mig direkt en positiv känsla och jag har samma känsla än i dag. Jag hoppas på ett livslångt arbetslivsförhållande med NCC.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?

– NCC har varit en decentraliserad organisation som har spretat åt alla möjliga håll, men nu ska vi bli "ett NCC". Det är en utmaning, inte minst när man arbetar med andra länder. Det finns till exempel arbetskulturella skillnader mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark som man måste respektera.

Vilken typ av kompetens behöver ni på NCC?

– Inom NCC söker vi alltid efter nya talanger och lägger därför ut våra lediga jobb på hemsidorna i de länder vi verkar i. I min del av organisation och till exempel i Sverige är det svårt att få tag på arbetsmiljöingenjörer. Jag får jaga operativa arbetsmiljöingejörer med ljus och lykta.

Fakta

Titel: Arbetsmiljöchef.
Utbildning: Arbetsmiljöingenjör, Umeå universitet, examen 2003.
Detta önskar jag att jag hade vetat som student: Hur viktigt det är att lära sig att hantera personal. Många civilingenjörsstudenter blir snart chefer, men utbildningarna fokuserar sällan på det eller på arbetsmiljö. Det blir för lite av den mjuka sidan.