Med mångfald och innovation strävar NCC efter att utveckla och förbättra samhället

Henrik Landelius sökte efter en utvecklande och ansvarstagande arbetsplats som skulle ge honom möjlighet att klättra i karriären. Drömmen blev till verklighet på NCC, ett av norra Europas ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.

Vad gör NCC unikt?

– NCC är ett humant, innovativt företag som har stort fokus på hållbar utveckling. Vår strävan är att göra rätt och hjälpa till att utveckla samhället, och det gör vi med en rad olika projekt, som bland annat Citybanan i Stockholm och nya kontor vid Torsplan, där vi lyckats nå den högsta möjliga miljöklassningen som går att nå när det gäller kontor. Vi är även involverade i en hel del mångfaldsprojekt.

Berätta mer!

– Vi har i samarbete med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen startat en arbetsmarknadsutbildning för utrikesfödda ingenjörer. Den skräddarsydda utbildningen ska stärka kunskaperna i svenska, samhällskunskap, säkerhet och arbetsmiljö där teori varvas med praktik. Vi har även startat ett platschefsprogram för kvinnor, med syfte att få fler kvinnor till de av tradition mansdominerande byggarbetsplatserna.

“Hållbarhet handlar om så mycket mer än det miljömässiga”

- Henrik Landelius

Varför är det viktigt att satsa på mångfald?

– Vår vision är att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Hållbarhet handlar om så mycket mer än det miljömässiga – vi måste öka mångfalden på våra arbetsplatser och addera ett socialt värde för våra kunder och på marknaden. Vi vill ta ansvar för att spegla samhället som vi levererar till, och jag tror personligen att mångfacetterade team löser uppgifter bättre än homogena team, inte minst i vår bransch.

Vad har ni för framtidsplaner?

– NCC har en ny strategiperiod och det är ingen hemlighet att den strategin innehåller oerhört ambitiösa tillväxtmål. Det betyder att vi kommer ha ett stort rekryteringsbehov. För att ligga i framkant måste vi ta in nya kompetenser, och därför kommer vi satsa på att nå ut till alla rekryteringsbaser – fler kvinnor och fler personer med invandrarbakgrund. Vi jobbar i rätt riktning och det är jag stolt över.

Fakta

Titel: Sverigechef NCC Building
Utbildning: Civilingenjör inriktning samhällsbyggnad, Chalmers tekniska högskola, examen 2002.
Ditt drömbyggprojekt: En självförsörjande och hållbar byggnad med bostäder,
vårdlokaler, skola, arbetsplatser och träningsanläggning ovanpå en tunnelbanestation. Genomfört tillsammans med ett diversifierat projektteam präglat av mångfald.