NCC är ett humant, innovativt och ansvarstagande företag

NCC är ett av Nordens ledande byggbolag där alla medarbetare är med och formar framtidens samhälle.

Christina Lindbäck arbetar som Senior Vice President Corporate Sustainability på NCC, efter att tidigare ha varit miljöchef. Hon har jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor i hela sitt yrkesliv.

“De senaste åren har det börjat hända saker när det gäller resan mot hållbar utveckling i vår bransch. Byggbranschen har en jättechans att göra skillnad. När vi nu äntligen har förstått att detta skapar affärsmöjligheter är det med ett stort smile som jag går till jobbet. ”

- Christina Lindbäck

Vad gör NCC till en spännande arbetsgivare?

– Vi på NCC vill gå i bräschen och leda utvecklingen. För oss är hållbar utveckling en strategisk fråga och det handlar om mer än bara det miljömässiga. Hur kan vi exempelvis öka mångfalden och addera ett socialt värde till vårt erbjudande? Hur kan vi ta vårt ansvar som samhällsbyggare?

Hur vill du beskriva NCC?

– Det är ett humant, innovativt och ansvarstagande företag. Vi vill göra rätt och vi vill hjälpa till att utveckla samhället. Jag kan faktiskt få gåshud när jag hör om våra projekt. Att vi exempelvis arbetar med stora projekt som Citybanan i Stockholm eller som nu när ett av våra projekt, kontorsfastigheten Koggen i Malmö, har fått den högsta noterade klassningen på en kontorsbyggnad i Norden inom miljöcertifieringen Breeam. Det finns mycket att vara stolt över.

Vilken typ av kompetens behöver ni den närmsta tiden?

– Vi behöver primärt ingenjörskompetens. Men vi behöver även ekonomer, miljöekonomer och hållbarhetsekonomer som kan räkna på affärscase när vi går från traditionella lösningar till förnyelsebara lösningar. Vi vill omdana branschen och vara med och utveckla framtidens samhälle. Då behöver vi nya kompetenser.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter och karriärsvägar hos NCC?

– Det finns många. NCC erbjuder en stor variation genom sin verksamhet. Här kan man arbeta med allt från fastighetsutveckling till stora infrastrukturprojekt. Det finns både generalister och specialister och du kan arbeta i något av våra tusentals projekt eller i stabsroller inom olika områden. Vi arbetar aktivt med och ger möjlighet till utveckling för våra medarbetare.

TEXT: Christian Albinsson

Fakta

Titel: Senior Vice President Corporate Sustainability.
Utbildning: Juristlinjen, Stockholms universitet, 1990.
Vilka råd vill du ge dem som är på väg ut i arbetslivet? Ha inte för stor respekt när du söker jobb, du kommer att klara det! Välj ett företag som väcker ditt engagemang och försök hitta en arbetsgivare med bra chefer.