Alla dagar olika

Anders Ljungberg gillar utmaningar och på NCC har han hittat rätt.

Med en bakgrund som kock, FN-soldat och elevassistent hade Anders Ljungberg ingen aning om hur det skulle vara att jobba dagtid på ett kontor efter ingenjörsexamen.

– Det var en helt ny värld för mig. Men alla på NCC var väldigt välkomnande och hjärtliga. Jag minns att axlarna trillande ner ganska snabbt när jag insåg att jag kunde vara mig själv här.

Nu jobbar Anders som uppdragsledare på NCCs avdelning för energi och installation där han bland annat jobbar med att se över byggnader så att de uppfyller de energikrav de ålagts. Ett annat område i Anders arbete är forskning och utveckling, där han ser över hur byggandet kan bli mer miljövänligt i framtiden.

“Mina dagar ser alltid olika ut och jag har stort utrymme att påverka arbetet.”

- Anders Ljungberg

Den här dagen börjar Anders med ett möte i gruppen för forskning och utveckling. De ska prata om en idé som Anders har sökt forskningspengar för.

– I dag när man tittar på energianvändning i Sverige tittar man bara på en byggnad i taget, men vi vill se över hur man kan effektivisera den totala energianvändningen i ett område genom att resursfördela energin mellan byggnader.

Anders berättar att NCC är bra på att fånga upp idéer bland medarbetarna och att många förslag realiseras.

– En annan idé jag har haft var att vi skulle göra instruktionsfilmer där kunniga snickare förklarar hur man bygger lufttätt så att nästa snickare ser hur det går till. Jag fick gehör för idén och möjlighet att genomföra detta.

Efter spånmötet sätter sig Anders ner tillsammans med några kollegor för att göra energiberäkningar på ett nytt byggprojekt och efter lunchen avslutar han dagen med att åka ut till ett bygge för att göra lufttäthetsprovningar.

Fakta

Titel: Uppdragsledare på avdelningen för energi och installation.
Utbildning: Väg- och vatteningenjör med inriktning konstruktion och installation, Chalmers tekniska högskola, examen 2010.
Vad önskar du att du hade vetat för tio år sedan: Att jag borde ta tag i plugget på en gång.