Sista ansökningsdag: 2023-12-31 - Stockholm

NCC Master Traineeprogram 2024 - Finance

Ansök här

Vill du lära dig mer om hur koncernfunktionen Finance fungerar i ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsbolag? Är du nyfiken på byggbranschen och vill ha en individanpassad roll när du ska starta din karriär efter studierna? Då är NCC Master Trainee Program något för dig! Genom programmet får du chansen att förvärva kunskaper och erfarenheter från olika delar av NCC:s verksamhet samtidigt som du bygger ett starkt nätverk och skaffar vänner för livet.

Finance ansvarar över koncernens ekonomistyrning, finansiella ställning, intern kontroll, redovisning, rapportering, shared service med ekonomisupport samt affärsnära controlling med ca 250 medarbetare. Utöver den löpande verksamheten driver Finance funktionen ett omfattande transformationsarbete som innefattar alla områden och alla länder där NCC verkar. Du får vara del av en spännande resa med sikte att stärka affärsfokus genom att harmonisera processer, effektivisera transaktionsarbetet och implementera nya system. Du får möjlighet till lärande och nätverksbyggande genom en bred exponering av flertalet av finansfunktionens områden.

NCC Master Traineeprogram (MTP) är uppbyggt efter en rotationsmodell där du under dina 18 månader som Trainee arbetar i varierade roller inom olika delar av NCC Finance. Din kompetens, dina erfarenheter och intresseområden tillsammans med verksamhetens framtida behov ligger till grund för din Traineetid. Med din blivande chef upprättar du därför en individuell utvecklingsplan vid programmets start, som ligger till grund för din Traineetid. Efter programmet styr dina intresseområden och verksamhetens behov vilken befattning du fortsätter inom.

Oavsett var inom NCC du startar din Traineetjänst är målet att du ska lära känna företaget, våra värderingar och dina Traineekollegor. Vi startar därför upp med en nationell träff vid programmets start i september 2024. Utöver dina rotationer har du flera nationella träffar med dina Traineekollegor och utbildningsblock inom bland annat ledarskap, strategiarbete samt presentationsteknik. När programmet avslutas påbörjas ett mentorsprogram som pågår i ett år. Du tilldelas en mentor inom NCC och genom månadsvisa möten får du därmed ytterligare möjlighet utvecklas och utveckla tillsammans!

Är du vår nästa Trainee?

Målet med programmet är att ge dig de bästa förutsättningarna för att sedan kunna gå in i en befattning inom NCC Finance. MTP Finance riktar sig till dig både till de som har en Master inom ekonomi och gärna ekonomi med IT-inriktning. Vi ser att det sker ett fantastiskt erfarenhetsutbyte när olika delar av verksamheten får samverka och lära av varandra. Du tar antingen din examen under vårterminen 2024 eller har högst två års kvalificerad arbetslivserfarenhet efter avslutad utbildning. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Placeringen är i Stockholm med utgångspunkt från vårt huvudkontor i Solna. 

Ansökningsprocessen

Rekryteringsprocessen inom Traineeprogrammet består av flera urvalsmoment. När du skickar in din ansökan svarar du på några urvalsfrågor samt registrerar CV, personligt brev och betyg på hittills avslutade kurser. När du har ansökt och uppfyller rätt kriterier för traineeprogrammet kommer du automatiskt att få information om nästa steg i processen som är arbetspsykologiska tester. Om du går vidare efter första steget följer videofrågor och därefter intervju, referenstagning och bakgrundskontroll.

Sista ansökningsdatum är den 31 december. Observera att vi inte kommer att påbörja urvalsprocessen innan ansökan stänger den 31 december. I februari får du besked om du har gått vidare i processen.

Vid frågor - kontakta oss på student@ncc.se.

Varmt välkommen med din asökan!

 

Bygg med oss och få branschens bästa kollegor  


På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. 

Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Du är också en viktig länk för att vi ska kunna forma en allt bättre och mer hållbar byggprocess. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad. 

NCC - ett av de ledande företagen i Norden. 


Ansök här

Kontaktpersoner:

Karin Strandh
HR-partner

karin.strandh@ncc.se