NCC Master Traineeprogram 2023 för dig som är Ekonom

Sista ansökningsdag: 2023-01-15 - Stockholm

Ansök här

Vill du lära dig mer om hur koncernfunktionerna Finance eller Purchasing fungerar i ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsbolag? Är du nyfiken på byggbranschen och vill ha en individanpassad roll när du ska starta din karriär efter studierna? Då är NCC Master Trainee Program något för dig! Genom programmet får du chansen att förvärva kunskaper och erfarenheter från olika delar av NCC:s verksamhet samtidigt som du bygger ett starkt nätverk och skaffar vänner för livet.

Finance ansvarar över koncernens ekonomistyrning, finansiella ställning, intern kontroll, redovisning, rapportering, shared service med ekonomisupport samt affärsnära controlling med ca 250 medarbetare. Utöver den löpande verksamheten driver Finance funktionen ett omfattande transformationsarbete som innefattar alla områden och alla länder där NCC verkar. Du får vara del av en spännande resa med sikte att stärka affärsfokus genom att harmonisera processer, effektivisera transaktionsarbetet och implementera nya system. Du får möjlighet till lärande och nätverksbyggande genom en bred exponering av flertalet av finansfunktionens områden.

Purchasing är en funktion med 300 professionella inköpare, och är en integrerad business partner på alla nivåer i företaget, i alla länder där NCC verkar. Vi vill dra fördelar av bolagets storlek för att utveckla konkurrenskraftiga leverantörer och skapa värde för våra kunder genom hela byggprocessen. Inom Purchasing arbetar vi med allt ifrån leverantörsutveckling och förhandling av ramavtal, till upphandling av komplexa internationella inköp och dagliga operativa avrop. Som Trainee får du en unik inblick i både operativt och strategiskt inköp, och får möjlighet att skapa ett brett nätverk inom NCC över hela Norden. Blir du Trainee hos oss är det viktigt att du även behärskar engelska i tal och skrift eftersom vi är en nordisk organisation med engelska som arbetsspråk.

NCC Master Traineeprogram (MTP) är uppbyggt efter en rotationsmodell där du under dina 18 månader som Trainee arbetar i varierade roller inom olika delar av NCC Finance eller Purchasing. Din kompetens, dina erfarenheter och intresseområden tillsammans med verksamhetens framtida behov ligger till grund för din Traineetid. Med din blivande chef upprättar du därför en individuell utvecklingsplan vid programmets start, som ligger till grund för din Traineetid. Efter programmet styr dina intresseområden och verksamhetens behov vilken befattning du fortsätter inom.

Oavsett var inom NCC du startar din Traineetjänst är målet att du ska lära känna företaget, våra värderingar och dina Traineekollegor. Vi startar därför upp med en nationell träff vid programmets start i september 2023. Utöver dina rotationer har du flera nationella träffar med dina Traineekollegor och utbildningsblock inom bland annat ledarskap, strategiarbete samt presentationsteknik. När programmet avslutas påbörjas ett mentorsprogram som pågår i ett år. Du tilldelas en mentor från NCC och genom månadsvisa möten får du därmed ytterligare möjlighet utvecklas och utveckla tillsammans!

Är du vår nästa Trainee?

Målet med programmet är att ge dig de bästa förutsättningarna för att sedan kunna gå in i en befattning inom NCC Finance eller Purchasing. MTP riktar sig till dig både till de som har en Master inom ekonomi och gärna ekonomi med IT-inriktning, eller till dig som är Civilingenjör (se separat annons). Vi ser att det sker ett fantastiskt erfarenhetsutbyte när olika delar av verksamheten får samverka och lära av varandra. Du tar antingen din examen under vårterminen 2023 eller har högst två års kvalificerad arbetslivserfarenhet efter avslutad utbildning. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Placeringen för Traineetjänsterna är i Stockholm med utgångspunkt från vårt huvudkontor i Solna. 

Ansökningsprocessen

Under hösten och våren besöker vi olika arbetsmarknadsdagar i hela Sverige, för att träffa dig och berätta mer om våra initiativ riktade till dig som studerar eller är i början av din karriär. Vilka arbetsmarknadsdagar vi besöker kan se på NCC:s studentsida.

Rekryteringsprocessen inom Traineeprogrammet består av flera urvalsmoment där vi i första hand genomför arbetspsykologiska tester följt av videointervjuer. Därefter följer intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. När du skickar in din ansökan svarar du på några urvalsfrågor samt registrerar CV, personligt brev och betyg på hittills avslutade kurser. Om du uppfyller de grundläggande kvalifikationerna får du ett bekräftelsemail, innehållandes länk till testerna, skickat till dig. Testerna distribueras av vår samarbetspartner Talogy och avser att kartlägga delar av din personlighet och dina färdigheter. Observera att mailet kan hamna i skräpkorgen. Om svårigheter uppstår vid ifyllandet kontaktar du support@cubiks.com eller sverige@talogy.com för hjälp. 

Sista ansökningsdatum är den 15 januari och sista datum för att ha genomfört testerna är 22 januari 2023. I slutet av mars får du besked om du blivit antagen.

Varmt välkommen med din ansökan!


Ansök här

Kontaktpersoner:

Elizabeth Wallén
HR Finance

elizabeth.wallen@ncc.se

Kerstin Davidsson
HR Purchasing

kerstin.davidsson@ncc.se