Examensarbete Klimatoptimering av stödmurar

Sista ansökningsdag: 2021-12-12 - Göteborg

Ansök här

Bakgrund

Dimensionering av betongkonstruktioner innebär komplexa och tidskrävande beräkningar. Traditionellt övervägs endast ett fåtal alternativ under utformnings- och dimensioneringsfasen. Behovet av att minska klimatpåverkan av konstruktioner kräver nya dimensioneringsmetoder som tillåter att hitta det bästa alternativet bland ett stort antal möjliga kombinationer. Olika geometrier, armeringsutformning, och materialegenskaper behöver evalueras för att säkerställa att geotekniska och strukturella krav uppfylls. En utmaning är att antalet alternativ och data som behöver hanteras ökar exponentiellt med antalet parametrar som beaktas. Optimeringsalgoritmer kan effektivt stödja denna process men de bör dock anpassas till särdragen för projektering och dimensionering av konstruktioner.

Syfte

Syftet med detta projekt är att utvärdera olika optimeringsmetoder för att reducera klimatavtrycket av L-formade stödmurar i betong i ett set-based tillvägagångsätt. Parametriserade skript i python (alt. i Grasshopper eller motsvarande) ska utvecklas för att dimensionera ett stort antal utformningskonfigurationer och analysera den generade data med hjälp av optimeringsalgoritmer och AI-baserade metoder för att hitta den optimala lösningen och få bättre insikt om problemet.

Din profil

Examensarbetet lämpar sig att utföras av två master-studenter (30 HP). Föreslagen start Q1 2022. Lämplig placering för utförandet är Göteborg. 

Ansökan

Låter detta ämne intressant? Tveka inte att ansöka inkluderande ett CV och personligt motiveringsbrev. Vid frågor kontaktas Alexandre Mathern via mail alexandre.mathern@ncc.se. Sista ansökningsdatum är: 12e december 2021 men urvalet kan komma att ske löpande. 

Varmt välkommen med din ansökan!


Ansök här

Kontaktpersoner: