NCC Master Traineeprogram 2022 för Civilekonomer

Sista ansökningsdag: 2022-01-10 - Stockholm

Ansök här

Vill du ha en utmanade och individanpassad roll inom nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsbolag? Då ska du starta din karriär hos oss på NCC! Vårt NCC Master Traineeprogram ger dig möjligheten att få praktiska kunskaper och erfarenheter från olika delar av NCC:s verksamhet. Dessutom får du chansen att bygga ett nätverk och få vänner för livet. I år kan även du som Civilekonom ansöka till NCC Master Traineeprogram.

Finance-funktionen inom NCC - NCC Finance är en av de viktigaste stabsfunktionerna inom NCC, bestående av över 200 medarbetare och leds ytterst av NCC:s CFO, Susanne Lithander. NCC Finance ansvarar över koncernens ekonomistyrning, finansiella ställning, intern kontroll, redovisning och rapportering. De organisatoriska enheterna som ingår i funktionen är Group Reporting and Tax, Business Area Control, Group Business Control and M&A, NCC Business Services, Treasury och Internal Control.

NCC Master Traineeprogram (MTP) är uppbyggt efter en rotationsmodell där du under dina 18 månader som Trainee får arbeta i varierade roller inom olika delar av NCC Finance. Din kompetens, erfarenheter och intresseområden tillsammans med NCC:s framtida behov ligger till grund för din Traineetid. Tillsammans med din chef upprättar du därför en individuell utvecklingsplan vid programmets start som ligger till grund för din Traineetid. Efter programmet styr dina intresseområden och verksamhetens nuvarande behov vilken befattning du fortsätter inom.

Oavsett var inom NCC du startar din Traineetjänst är det viktigt att du lär känna företaget, våra värderingar och dina Traineekollegor. Vi startar därför upp med en nationell träff vid programmets start i september 2022. Utöver dina rotationer har du flera nationella träffar med dina Traineekollegor och utbildningsblock inom bland annat ledarskap, strategiarbete och presentationsteknik. När Traineeprogrammet avslutas påbörjas ett mentorsprogram som pågår under ett år. Genom en matchningsprocess tilldelas du en mentor från NCC och genom månadsvisa möten får du därmed ytterligare möjlighet utveckla dig själv och din karriär hos oss på NCC.

Är du vår nästa Trainee?

Vårt Traineeprograms syfte är att ge dig de bästa förutsättningarna för att efter programmet kunna gå in i en befattning inom NCC Finance. NCC Master Trainee Program riktar sig till dig som är civilekonom. Du tar antingen din examen under vårterminen 2022 eller har ett par års kvalificerad arbetslivserfarenhet efter avslutad civilekonomutbildning. Traineetjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och är placerad i Sockholm.

Ansökningsprocessen

Under hösten och våren besöker vi olika arbetsmarknadsdagar i hela Sverige, för att kunna träffa dig och berätta merom vårt Traineeprogram. Vilka arbetsmarknadsdagar vi besöker kan du se på NCC på turné.

För att skicka in din ansökan klickar du på länken. Där svarar du på några urvalsfrågor samt registrerar ditt CV, personliga brev och betyg på dina hittills avslutade kurser. När du skickar in din ansökan får du också ange vilken geografisk ort som är intressant för dig. Sista ansökningsdatum är den 10 januari 2022. Därefter påbörjar vi en urvalsprocess följt av kapacitetstester och intervjuer. I slutet på februari får du besked om du blivit antagen till NCC Master Traineeprogram 2022.

Vid frågor om ansökningsprocesser eller om NCC Master Traineeprogram kontaktas HR på lokal ort eller student@ncc.se.
 
Varmt välkommen med din ansökan!


Ansök här

Kontaktpersoner:

Hanna Liedberg


student@ncc.se