NCC söker kvalitets- och processamordnare till Station Hagastaden

Sista ansökningsdag: 2021-05-27 - Solna

Ansök här

 

Som kvalitets- och processamordnare stöttar du i arbetet med att utveckla arbetssätt och processer, samt arbetar med verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar inom alla delar av projektet. I rollen ingår att bidra i arbetet med att identifiera förbättringsområden, föreslå åtgärder och att med eget ansvar driva utvalda förbättringsåtgärder i syfte att öka effektivitet och samsyn. 

Projekt 3711 Station Hagastaden är en del av ett av Sveriges mest komplexa och spännande infrastrukturprojekt och är beläget mitt i centrala Stockholm. I NCC:s uppdrag ingår att bygga en tunnelbanestation omfattande fyra entréer: en i Karolinska Universitetssjukhuset, en på det nya torget utanför sjukhuset, en mot Karolinska Institutet och en vid Torsplan samt två biljetthallar; en vid Torsplan och en vid Karolinska Universitetssjukhuset. NCC ska också bygga schakt för rulltrappor, en intilliggande servicetunnel samt spårtunnlar som ansluter till tunnelbanans gröna linje vid Odenplan. Projektet ställer höga krav på arbetsmiljö samt hållbarhet och arbetet kommer att bedrivas inom ramen för hållbarhetssystemet CEEQUAL.  

Rollen som kvalitets- och processamordnare 

Kvalitetsarbetet på Station Hagastaden är uppdelat i två delar:  

 - Produktkvalitet som avser att säkerställa att alla våra konstruktioner samt dokumentationen av dessa uppfyller ställda krav och överlämnas enligt kontraktet. 

 - Kvalitetsstyrning av verksamheten som avser att säkerställa att projektets arbetssätt, (processer och rutiner) är väl fungerande, dokumenterade och implementerade, samt att vi ständigt strävar efter att utveckla och förbättra dem. 

Som kvalitets- och processamordnare är din viktigaste uppgift att fungera som ett stöd för våra olika produktionsblock i det kvalitetsarbete som åligger dem, medverkar vid upprättandet av rutiner och arbetssätt samt säkerställer att kommunikationen inom vårt kvalitetsnätverk fungerar bra och att alla är väl införstådda med vilka arbetssätt som gäller och att förutsättningarna för att utföra dem är på plats. 

Att arbeta med produktkvalitet innebär att kontinuerligt följa upp att vi har ett samförstånd med kunden när det gäller vad som ska levereras, när, på vilket sätt och till vilka ytor och att detta finns tydligt dokumenterat. Utifrån detta är det din uppgift att stötta produktionen genom att följa upp att våra arbetssätt efterlevs och att leveranserna fungerar, och vid behov stötta och samordna insatser och utbildningar på kvalitetsområdet. Med andra ord så har du en viktig roll i att tillsammans med projektorganisationen säkerställa att stationen med tillhörande tunnlar och dess dokumentation motsvarar kraven enligt kontraktet, samt att vi levererar projektet på ett resurs- och flödeseffektivt sätt. I rollen ingår även samordning av revisioner på projektet, såväl interna som externa.  

Du kommer att ingå i projektets specialistteam och arbeta nära tillsammans med projektets miljö- respektive arbetsmiljösamordnare samt kommunikatör. Teamet arbetar tillsammans för att stödja projektorganisationen i genomförandet av projektet.   

Din profil 

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom KMA eller motsvarande erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med verksamhetssystem. Du har ett starkt engagemang för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar samt goda kunskaper i ISO 9001. Tjänsten kräver att du är en god kommunikatör med förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du har god vana att använda digitala verktyg såsom Office 365. 

Som person bör du vara noggrann och strukturerad, och kunna fördjupa dig i detaljer. Det är viktigt att du trivs med att fullfölja saker hela vägen till leverans. Du måste också kunna lyfta blicken och planera framåt, och se vad som behöver göras nu för att minimera utmaningar längre fram. Rollen innebär också att motivera andra att arbeta på rätt sätt, och därför bör du ha god förmåga att kommunicera pedagogiskt för att skapa förståelse och tydlighet. Vi tror att du drivs av en lust att hitta förbättringar som gör skillnad.  

Vi söker en person som vill bidra till vår vision om att skapa hälsosamma och säkra arbetsplatser utan olyckor och som kan stå för våra grundläggande värderingar: Ärlighet, Respekt, Tillit. 

Erfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt inom anläggningsområdet är meriterade.  

Ytterligare information 

Vi genomför bakgrundskontroll i enlighet med NCC:s säkerhetsrutiner. 

Kontakt och ansökan 

Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dock inte senare än 2021-05-27. För frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Specialistchef Ulrika Sandahl, 070-534 97 72 eller HR Rekryteringsspecialist Karin Österman de Wall, karin.osterman.de.wall@ncc.se 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Om oss 

På NCC blir du en del i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas tillsammans.  

Varje dag tar våra över 15 500 medarbetare beslut som förbättrar människors vardag, både idag och i morgon. Här arbetar du i en stark gemenskap tillsammans med engagerade och professionella kollegor som drivs av att lära nytt, nå uppsatta mål, dela erfarenheter och göra verklig skillnad tillsammans. Vi utmanar oss själva för att driva utvecklingen och skapar hållbara lösningar som för samhället framåt med ny kunskap.    

Som ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag utvecklar vi kommersiella fastigheter, bygger skolor, sjukhus, bostäder, vägar, broar och annan infrastruktur som formar vårt sätt att leva, arbeta och resa i samhället. Genom vår industriverksamhet erbjuder vi produkter och tjänster med inriktning på stenmaterial och asfaltsproduktion, beläggningsuppdrag.   

Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid.    

NCC ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.  

Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. 

 


Ansök här

Kontaktpersoner: