Examensarbete våren 2021 för studenter på Bergsskolan

Sista ansökningsdag: 2021-03-01 - Filipstad

Ansök här

 Om examensarbetet

Det här är en intresseanmälan för er som studerar på Bergsskolan i Filipstad och är intresserade av att skriva ert examensarbete på NCC.

Bakgrund och problemställning:

I första hand vill vi att ni kommer med egna förslag och beskriver förslagen så utförligt ni kan med syfte och metod.

I ansökan bör önskat geografiskt område för examensarbetet inkluderas. Är ni två som söker tillsammans, skicka en gemensam ansökan med bådas CV. Två studenter för ett examensarbete föredras.

För att kunna besöka NCC:s täkter behövs i de flesta fall eget transportmedel, så fundera även på hur långt det kommer att vara till en täkt i det geografiska området du vill skriva till examensarbete.

Sista ansökningsdag är den 28 februari. Urval kommer att ske löpande. 

 

Kontaktperson: Anna Karlsson, anna.karlsson@ncc.se

 

#LI-DNI


Ansök här

Kontaktpersoner: