Råvaruhandläggare - inriktn materialåtervinning/cirkulära flöden

Sista ansökningsdag: 2020-03-01 -

Ansök här

Affärsområde NCC Industry är en nordisk organisation specialiserad på hållbara lösningar inom asfalt, stenmaterial, grundläggning och vägbeläggning. Genom kundanpassade koncept och moderna arbetsmetoder kan vi erbjuda dig ett spännande arbete i en utvecklande miljö

NCC Industry AB är inne i en period med stort fokus på tillväxt inom stenmaterial och masshantering, som innebär nya utmaningar och möjligheter för vår råvaruförsörjningsenhet. Därför behöver vi förstärka enheten med ytterligare råvaruhandläggare till stenmaterialverksamheten. Råvaruhandläggare ska stödja NCCs arbete med cirkulära materialflöden genom återanvänding, återvinning och minskad deponering.

Här är dina nya utmaningar

Som Råvaruhandläggare med inriktning materialåtervinning och cirkulära flöden bistår du linjeorganisationen, främst sälj- och produktionssidan, med kompetens inom undersökning av material, provtagning, tolkning av analyser, mottagning, behandling och försäljning av återvunna massor och mottagning av avfall. Tillsammans med NCCs utbildningsenhet ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser gällande återvinning och avfall.

Till ditt stöd har du en kollega med samma arbetsuppgifter, samt ytterligare tio stycken mycket erfarna kollegor i Råvarugruppen som jobbar mer med tillstånds- och myndighetsfrågor för befintliga och nya anläggningar.

De här erfarenheterna och kunskaperna önskar vi att du har

Du har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning med inriktning mot mark, miljö och/eller vatten alternativt annan utbildning kombinerat med erfarenhet som bedöms som likvärdig.

Du har minst 1 års erfarenhet av arbete vid en mottagningsanläggning för avfall och material dvs mottagning av avfall och annat material för återvinning och behandling/deponering/undersökning.  Alternativt erfarenhet som miljökontrollant vid schaktentreprenader och/eller sanering av förorenade områden alternativt masshantering vid bygg- och anläggningsprojekt. Annan arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig är arbete som konsult eller miljöinspektör med ansvar för utredning och sanering av förorenade områden. 

Din datorvana är god och du har god kvalitet på skriftlig och muntlig kommunikation.

Du är en utåtriktad, engagerad och driven person. Du planerar och arbetar mot satta mål och kan ansvara för, och driva dina processer. Utmaningar ser du som ett naturligt inslag i vardagen, och du har förmågan att förstå och lösa dessa inom utsatt tid. Du är noggrann, uthållig och har en helhetssyn. Du är kommunikativ och skapar goda relationer både inom och utanför företaget, och har viljan och förmågan att arbeta och lyckas så väl självständigt som i grupp.

Ytterligare information

Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placering är i första hand Stockholm, men ev kan placering på något av NCCs Industry´s kontor i Mälardalen diskuteras. I tjänsten ingår resor där övernattning förekommer, B-körkort och tillgång till bil är ett krav. 

Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2020-03-01. Registrera din ansökan och CV nedan. 

Vi erbjuder

Här på NCC erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare.

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö. Vi har en bra variation på arbetsplatser där du kommer att möta olika typer av utmaningar och snabbt få möjlighet till ansvar.

Hos oss är det du som påverkar din utveckling. 

Vill du veta mer om tjänsten?

Kontakta gärna Råvaruchef Richard Lindsköld, telefonnummer 070-267 62 19 alt mailadress richard.lindskold@ncc.se. 

Varmt välkommen med din ansökan!


Ansök här

Kontaktpersoner: