Därför behövs Stella

Syftet med Stella är att tydliggöra kvinnors kompetens och öka antalet kvinnor på ledande befattningar.

Det finns cirka 400 kvinnliga ingenjörer och akademiker inom NCC i Sverige. Dessa kvinnor har i sin universitets- och högskoleutbildning vant sig vid att vara jämställda med sina manliga studiekamrater. Mötet med vardagen i ett byggföretag kan ibland upplevas som allt annat än jämställt och behovet finns av kontakt med kvinnor i samma situation. Här har Stella en viktig uppgift. Verksamheten inom nätverket styrs av NCCs värderingar; ärlighet, respekt, tillit och framåtanda.

Förutsättningarna och villkoren skiljer sig väsentligt åt mellan kvinnor i administrativa funktioner och kvinnor ute i produktionen. Det är framför allt kvinnor i produktionen om upplever att det kan vara svårt att hävda sig i ett så mansdominerat företag som NCC. Många kvinnor uttrycker att det är roligt och utvecklande att arbeta i produktionen, men eftersom där är så få kvinnor behövs ett nätverk där de kan utveckla kontakter och tillsammans arbeta för att kunna påverka och förändra arbetsklimatet.

Konkreta resultat

Stella har bidragit till att en rad viktiga beslut tagits inom NCC, bland annat NCC Föräldralön, utveckling av traineeprogram, ökat införande av flextid, förbud mot diskriminerande bilder, ledarinventering och ökat fokus på kvinnliga ledare vid omorganiseringar.