Utdelning

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2018 en utdelning på 4,00 (8,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Förslag till avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,00 SEK är den 11 april 2019 och för den andra utbetalningen om 2,00 SEK föreslås den 5 november 2019.