Utdelning

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2017 en utdelning på 8,00 (8,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Förslag till avstämningsdag för den första utbetalningen om 4,00 SEK är den 13 april 2018 och för den andra utbetalningen om 4,00 SEK föreslås den 5 november 2018.