Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman den 5 april 2017 beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2016 enligt:

  • Kontant utdelning om 8 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen. 
  • Förslag för den första utbetalningen om 3 SEK är den 7 april 2017 och för den andra utbetalningen om 5 SEK föreslås den 6 november.

Utdelning Bonava 2016

NCC:s bostadsutvecklingsverksamhet, NCC Housing, delades ut till NCC:s aktieägare 2016 och det noterades som Bonava på Nasdaq Stockholm den 9 juni 2016.

Enligt förhandsbesked från Skatterättsnämnden är utdelningen av aktier i Bonava undantagen från beskattning i Sverige med stöd av Lex ASEA-reglerna. Omkostnadsbeloppet för de aktier i NCC som berättigar till utdelningen ska fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i Bonava. Se Skatteverkets allmänna råd.

Johan_Bergman_2010_NCC659
Johan Bergman

Investor Relations, NCC Group

Besöksadress: Vallgatan 3, Solna
Postal Address: 170 80, Solna