Delårsrapporter 2010

Bokslutskommuniké för 2010, publicerad 9 februari

Kvartalsrapport för januari-september, publicerad 9 november

Halvårsrapport för januari-juni, publicerad 19 augusti

Delårsrapport för januari-mars, publicerad 10 maj

Bild på Johan Bergman, chef Investor Relations. Foto/illustration: Sten Jansin
Johan Bergman

Investor Relations, NCC Group