Specialistenhet Teknik och hållbarhet

På NCC har vi en stor organisation med specialistkompetens inom Teknik och Hållbarhet. Organisationen består av närmare 500 specialister inom teknik och hållbarhet med spetskompetens inom allt från bygg- och anläggningskonstruktion, brandprojektering, miljöcertifieringar till marksanering, fuktsäkerhet, geoteknik, stommar och energiberäkningar.

Våra specialister stöttar de byggande avdelningarna inom NCC med smarta och hållbara lösningar i projekten och strävar alltid efter att ta fram rätt lösning för varje unikt projekt.

Inom Teknik och Hållbarhet bedriver vi även utveckling av våra fokusområden socialt ansvar, hälsa och säkerhet, materialavfall, energi och klimat samt biologisk mångfald.

Projekt som vi är extra stolta över just nu: 

Illustration över nya Tingsrätten i Lund. Foto/illustration: Okänd
Nya tingsrätten, Lund

På uppdrag av Specialfastigheter bygger NCC Lunds nya miljöklassade tingsrätt. Den nya tingsrätten kommer att bli en synlig och välkommen del i den nya vy som möter besökare och invånare i Lund.

Illustration över det nya Multihuset i Limhamn. Foto/illustration: Kamikaze arkitekter
Multihuset Bryggan, Limhamns läge, Malmö

Vårt Multihus ligger i navet av Limhamn och utvecklas med social hållbarhet i fokus. Med väl genomtänkt stadsutveckling utgår vi från platsens förutsättningar samt människors behov och skapar en miljö där alla invånare i Limhamn ska känna sig välkomna.

Utsikt över en liten småhusgata med nyplanterade träd och hus i olika färger. Foto/illustration: Niklas S Bernstone
Vallda Heberg, Kungsbacka

I Vallda Heberg utvecklar NCC och Eksta Bostads AB i partnering en miljöanpassad stadsdel med 64 bostäder i småhus och flerbostadshus, ett äldreboende, en förskola, två verksamhetslokaler med mera.

En lastbil dumpar vid en avfallsterminal. Foto/illustration: Micke Lundström
Miljöcertifierad marksanering av Kvarnbyterrassen i Mölndal

Kvarnbyterrassen är cirka 35 000 m2 stort och beläget knappt 1 km öster om Mölndals Centrum söder om Göteborg. Projektet har fått världens första CEEQUAL-certifiering med de nya skärpta kraven.

Bild på bostadsprojektet Design Quattro Ytterby Foto/illustration: Erik Mårtensson
Design Quattro Ytterby, Kungälv

I Ytterby i Kungälv, tre mil norr om Göteborg, har vi byggt hyresrätter i egen regi med produkten Design Quattro. Projektet har blivit Svanenmärkt.

Bild på Maria Slokenbergs Fernö, chef Teknik och Hållbarhet, NCC  Foto/illustration: Erik Mårtensson
Maira Slokenbergs Fernö

Chef Teknik och Hållbarhet, NCC Building Sweden

Bild på Thomas Widehag, chef Teknik NCC Infrastructure. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Thomas Widehag

Head of Engineering and Sustainable Development, NCC Infrastructure