Specialistenhet Teknik och hållbarhet

På NCC har vi en stor organisation med specialistkompetens inom Teknik och Hållbarhet. Organisationen består av närmare 500 specialister inom teknik och hållbarhet med spetskompetens inom allt från bygg- och anläggningskonstruktion, brandprojektering, miljöcertifieringar till marksanering, fuktsäkerhet, geoteknik, stommar och energiberäkningar.

Våra specialister stöttar de byggande avdelningarna inom NCC med smarta och hållbara lösningar i projekten och strävar alltid efter att ta fram rätt lösning för varje unikt projekt.

Inom Teknik och Hållbarhet bedriver vi även utveckling av våra fokusområden socialt ansvar, hälsa och säkerhet, materialavfall, energi och klimat samt biologisk mångfald.

Projekt som vi är extra stolta över: 

Bild på Maria Slokenbergs Fernö, chef Teknik och Hållbarhet, NCC  Foto/illustration: Erik Mårtensson
Maira Slokenbergs Fernö

Chef Teknik och Hållbarhet, NCC Building

Bild på Thomas Widehag, chef Teknik NCC Infrastructure. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Thomas Widehag

Chef Teknik, NCC Infrastructure