Två exempel på dialog och socialt ansvar

Här presenterar vi två exempel på intressentdialog som vi haft under 2013

Dome of Visions

Dome of Visions är en kupolformad byggnad i trä och plexiglas med en diameter på 21 meter och en höjd på 10,5 meter som NCC skapat tillsammans med de två danska arkitekterna Kristoffer Tejlgaard och Benny Jepsen.

Kupolen utgör ett skyddande klimatskal för en trädgård och ett resurseffektivt trähus i storleken av ett enfamiljshus. Syftet med Domen har varit att skaffa nya erfarenheter när det gäller alternativa konstruktioner och materialanvändning, men har även använts som en mötesplats för dialog och diskussioner kring hur framtidens byggande kan se ut. Projektet utmanar byggbranschen och materialtillverkarna när det gäller ansvaret för att lösa framtidens klimatutmaningar.

Domen utforskar också hur vi kan vitalisera mellanrum mellan byggnader och de tillfälliga platser som uppstår när vi bygger nytt. Byggnaden används som en arena för kulturella möten och sociala aktiviteter samtidigt som det pågår mätningar och analyser avseende byggnadens klimat- och energiprestanda.

Visionsstyrd stadsutveckling - ett socialt hållbarhetsprojekt

Vid utvecklingen av Norra Sigtuna stad samverkar Sigtuna kommun, NCC och Sigtuna stads invånare för social, ekonomisk och ekologisk hållbar stadsutveckling. I medborgardialoger och workshops mejslas utformningen av den nya stadsdelen fram.

Inga skisser har tagits fram innan invånarna fått vara med och säga sitt i olika rådslag och medborgarforum. Tävlingar har även arrangerats där barnen i Sigtuna med hjälp av dataspelet Minecraft fått vara med och visuellt tycka till om hur det nya området ska utformas. Med input från de olika forumen höjer NCC sin egen kunskap och förståelse om vad som behöver utvecklas och varför).

Några synpunkter som fångats upp är: vattenspeglar som aktiva element; ytor för odling; blandade boenden för äldre och yngre; utvecklade spårområden för gång, löpning, skidor, häst cykel; bilfria gator och småstadskaraktär; närhet till skolor, handel och service.

Läs mer om projektet