Intressentdialog och socialt ansvar

NCC:s samhällsengagemang bedrivs på många olika nivåer och mot flera olika intressentgrupper. I det dagliga arbetet handlar det om tiotusentals möten människor emellan och ett ständigt utbyte av tankar och erfarenheter som hjälper oss i vår fortsatta utveckling. Alla dessa möten skapar mervärde och hjälper oss med våra prioriteringar inom hållbarhetsområdet.

Vi genomför också regelmässigt noggranna marknads- och kundnöjdhetsundersökningar för att bättre förstå kundernas behov och preferenser. Vid planeringen av nya bostadsområden bjuder NCC in till information och dialog. Ett gott exempel är utvecklingen av Norra Sigtuna, norr om Stockholm, där vi genom en s.k. visionsstyrd stadsplanering tidigt involverat invånarna i Sigtuna i planeringen av det nya bostadsområdet.

Delaktighet i den allmänna debatten

I Sverige har NCC också sedan flera år aktivt deltagit i debatten om villkoren för ett ökat bostadsbyggande. Med erfarenheter från de nordiska länderna och från Tyskland, där vi är den största bostadsutvecklaren, har vi på ett konstruktivt sätt förmedlat värdefulla insikter och erfarenheter med förslag om en snabbare besluts- och byggprocess. Dialogen har skett både i form av seminarier, debattinlägg, artiklar och via remissvar till olika myndigheter.

NCC i Danmark har under året haft stor framgång med ett projekt kallat Dome of Visions, en mobil visionär mötesplats och ett hållbarhetsprojekt i många dimensioner, som syftat till att inbjuda till dialog och diskussioner om hur framtidens byggande ska se ut.

Företaget har också en fortlöpande dialog med olika intresseorganisationer och träffar regelbundet investerare, analytiker och aktieägare. Under året inrättades även en koncernövergripande Public Affairs funktion som bland annat har till uppgift att stärka kunskapen i omvärldskontakter internt i företaget.

Vi tar även ansvar för samhället i ett bredare perspektiv och valde under 2013 bland annat att skänka 500 000 SEK till offren för naturkatastrofen på Filippinerna, och i stället för julklappar skänktes, efter omröstning bland de anställda, 1 MSEK som en julgåva till UNICEF för deras arbete i Niger med att installera vattenpumpar som ska öka tillgången till rent dricksvatten.