NCC Recycling

Genom att lösa våra kunders avfallshantering på ett praktiskt och långsiktigt hållbart sätt, tar oss NCC Recycling ytterligare ett steg mot visionen ”Att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.”

Ambitionen med NCC Recycling är att ta ett större ansvar för det avfall som vår bransch står för. Målet är att sluta vårt eget kretslopp. Via våra anläggningar tar vi emot, hanterar och bearbetar allt bygg-, anläggning- och rivningsavfall som en byggarbetsplats genererar. Därefter återvinner och återanvänder vi avfallet eller säljer det som nytt, återvunnet material och nya, återvunna material.

Genom en ökad återvinning och återanvändning kan vi spara mer energi och minska vårt beroende av värdefulla naturresurser.