Med ett livscykelperspektiv i alla skeden

De val vi gör när vi planerar, konstruerar och bygger har inverkan på produktens återanvändning, säkerhet och miljöeffekter genom hela dess livscykel. Genom att ha ett livscykelperspektiv i alla våra projekt kan vi planera för och eliminera framtida utmaningar redan i dag, vilket resulterar i överlägset hållbara produkter och tjänster med mindre klimatpåverkan.

Vi sluter materialflöden

“Vi sluter materialflöden”

- NCC:s långsiktiga målsättning inom material och avfall