Kompetensförsörjning

Sveriges framtida välfärd är beroende av tillgång till teknisk kompetens i en värld som blir allt mer teknikdriven. NCC bidrar aktivt till kompetensförsörjningen i samhället genom att ta initiativ inom både utbildning och arbetsmarknad.

Arbetsmarknadssatsning gav fler utbildning och jobb i Uppsala - se filmen