Kompetensförsörjning

Sveriges framtida välfärd är beroende av tillgång till teknisk kompetens i en värld som blir allt mer teknikdriven. NCC bidrar aktivt till kompetensförsörjningen i samhället genom att ta initiativ inom både utbildning och arbetsmarknad.

Arbetsmarknadssatsning gav fler utbildning och jobb i Uppsala - se filmen

Arbetsmarknadssatsning för långtidsarbetslösa i Uppsala

Våren 2015 tecknade NCC ett treårigt ramavtal för nyproduktion av bostäder med Uppsalahem. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Byggstar, har NCC också tagit emot praktikanter. Syftet är att genom utbildning och praktik ge förutsättningar för personer långt ifrån arbetsmarknaden att få en lärlingsanställning efter genomfört projekt.

Under 40 veckor varvas teoretisk utbildning med praktik på våra projekt. I dagsläget består projektet av 13 deltagare varav ett antal får stöd i yrkessvenska. Efter totalt 51 veckor är byggeleverna redo att ta ett jobb som lärling hos oss på NCC eller på något annat byggföretag.

Huvudsponsor till Mattecentrum

Eftersom matematik ligger NCC varmt om hjärtat, är vi huvudsponsor för Mattecentrum som hjälper över 100 000 högstadie- och gymnasieelever att klara matteläxan och skolan. Mattecentrum driver 25 räknestugor över hela Sverige samt i Danmark och Norge. Planen är att kunna lansera konceptet i Finland och Tyskland 2016/2017.

Goda kunskaper i matematik är avgörande för att klara grundskolan och en förutsättning för vidare studier på gymnasium, högskola eller universitet. Läxhjälp minskar dessutom social utslagning och är till stor nytta för barn som inte kan få stöd på annat håll.

Samarbetet med Mattecentrum innebär att NCC:s medarbetare har möjlighet att engagera sig i räknestugorna som volontärer. Nästa steg är att identifiera orter för etablering av nya räknestugor på platser där NCC finns. Tillsammans med Mattecentrum kommer vi även att starta pluggakuten.se som kommer att vidareutvecklas med oss som exklusiv sponsor.