Vi lämnar gröna anbud

Från april 2010 började NCC lämna gröna anbud i tillägg till alla anbud över 50 MSEK. Det betyder att vi ger våra kunder en möjlighet att göra ett bättre miljöval - ett så kallat grönt sidoanbud.

De gröna anbuden innehåller bland annat:

  • klimatdeklaration
  • erbjudande om klimatkompensation
  • grön etablering av arbetsplatsen.

Vi är först med gröna anbud

NCC var först i bygg- och fastighetssektorn med att komplettera alla större anbud med ett grönt sidoanbud.

“Vi vill påskynda den gröna omställningen av byggbranschen genom att erbjuda våra kunder gröna anbud vid sidan av det ordinarie anbudet. Vi hoppas att många kunder väljer att satsa på mer miljöanpassade projekt när de får möjligheten att välja ett grönt alternativ”

- Sara Gorton Hållbarhetschef, NCC Building

“En hel del utvecklingsarbete ligger bakom åtagande. Klimatdeklarationer, som hittills bara funnits för bostads- och kontorshus, utvecklas nu för alla typer av projekt.”

- Sara Gorton Hållbarhetschef, NCC Building