Hållbara produkter & tjänster

Som ledande aktör i branschen vill NCC vara med och driva på omställningen och utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Vi erbjuder de bästa hållbara lösningarna

“Vi erbjuder de bästa hållbara lösningarna”

- 2020 mål: Nettoförsäljningen av hållbara produkter, tjänster och koncept ökar