Etik och compliance

Att visa ansvar gentemot företaget och följa uppförandekoden är ett krav inom hela NCC och gäller alla anställda – från högsta ledningen och chefer på alla nivåer till den enskilde medarbetaren.

Vi är en pålitlig partner som agerar med höga etiska normer och transparens

“Vi är en pålitlig partner som agerar med höga etiska normer och transparens”

- 2020 mål: En stark efterlevnadskultur i NCC, och ett mycket aktivt compliance-arbete