Tell me - Rapportera överträdelser

Vi vill leva som vi lär, och följa vår uppförandekod och värderingar. Om vi av någon anledning inte skulle göra det, och du, som har kontakt med NCC upplever att vi inte gör det så finns det en möjlighet att rapportera det.

Här kan du ta upp beteenden eller annan  information om beteenden som strider mot NCC:s uppförandekod eller värderingar. Rapportera i nedan länk.  

Vi garanterar att det du säger eller skriver kommer att hanteras som konfidentiell information, och du förblir anonym om du så önskar och din identitet kommer inte att avslöjas.

Här kan du läsa mer om vår uppförandekod.