Vi tar vi emot fakturor via BEAst Portal

BEAst Portal är en branschgemensam kostnadsfri webbtjänst för fakturering. BEAst Portal ersätter den tidigare fakturaportalen e-build.

Målgruppen för BEAst Portal är i första hand leverantörer med ett fåtal fakturor per år som snabbt och kostnadsfritt vill komma igång med e-fakturering men som saknar anpassat affärssystem. Men även leverantörer med större volymer ser stora fördelar med webbfaktura.

“För leverantörer är det en trygghet att veta att fakturan blir rätt från början vilket minskar returhanteringen både för oss och för leverantörerna”

- Ulf Larsson, projektledare på NCC och styrelserepresentant i BEAst.

NCC Business Services

Frågor om fakturering