Omvänd moms i byggbranschen

För dig som ska skicka en faktura till NCC.

Från 1 juli 2007 ska omvänd moms användas mellan företag som bedriver byggverksamhet. Det innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket.

Omvänd moms gäller bara byggtjänster utförda i Sverige och följande två villkor ska uppfyllas:

  • Köparen är ett byggföretag som tillhandahåller byggtjänster
  • Tjänsten som utförs är en byggtjänst

En faktura som omfattas av omvänd moms ska alltså vara utan moms och märkas med texten "Omvänd betalningsskyldighet" samt VAT-nummer för beställande NCC-bolag.

Observera att tjänster som omfattas av omvänd moms får inte faktureras tillsammans med varor eller tjänster som ska momsbeläggas.

Läs mer om omvänd moms på www.skatteverket.se.

NCC Business Services

Frågor om fakturering