Vad innebär förändringen i huvudsak för mig som leverantör?

Namnbytet av bolagen är endast en formell förändring då det är organisationsnumret som har legal verkan. Dock behöver de nya bolagsnamnen uppdateras i era system från och med 1 maj. Det är också viktigt att ni från samma datum säkerställer att ni använder de nya faktureringsadresserna. Är ni idag leverantör till nuvarande NCC Construction Sverige AB eller NCC AB behöver ni även uppdatera de nya momsregistreringsnumren (VAT):

NCC AB: SE556034517401
NCC Sverige AB (tidigare NCC Construction Sverige AB): SE556613492901

Vad är huvudsyftet med namnändringen?

Ändringen av de legala bolagsnamnen är en formell konsekvens av NCC:s nya organisationsstruktur.

Innebär namnbytet även nya organisationsnummer?

Nej, det är endast bolagsnamnen som ändras. De befintliga organisationsnumren kvarstår som tidigare.

Varför ändrar NCC faktureringsadresserna?

Det är enbart en praktisk förändring eftersom vår fakturahantering för Sverige, Norge och Danmark har flyttat till nya lokaler på annan ort. Vi passar därför på att ändra faktureringsadressen i samband med ändringen av bolagsnamn 1 maj. (Finland behåller sin nuvarande faktureringsadress.)

Sverige
NCC:s bolagsnamn
FE 610
SE- 838 75 Frösön

Norge
NCCs firmanavn
FE 650
SE-838 75 Frösön
Sverige

Danmark
NCCs firmanavn
FE 680
SE-838 75 Frösön
Sverige

Finland
NCC:n Yritysnimi
PL 524
00021 LASKUTUS
Finland

Varför ändras momsregistreringsnumret i nuvarande NCC Construction Sverige AB vid namnbytet till NCC Sverige AB?

NCC AB och NCC Construction Sverige AB ingick tidigare i samma momsgrupp, men från och med den 1 maj 2016 avregistreras momsgruppen och respektive bolag får ett nytt, eget momsregistreringsnummer. NCC Sverige AB ändras till SE556613492901 och NCC AB ändras till SE556034517401.

När måste vi senast ändra till rätt bolagsnamn, faktureringsadress och momsregistreringsnummer på våra fakturor till NCC?

Bolagsnamn, faktureringsadress och momsregistreringsnummer ska ändras från och med den 1 maj 2016. Det är ni som leverantör som ansvarar för att uppdatera uppgifterna. Felaktiga fakturor kan komma att behöva skickas tillbaka.

Gäller ändringarna även pågående projekt?

Ja, alla fakturor som skickas efter 1 maj behöver korrigeras.

Behöver jag göra något med de fakturor jag redan skickat in och som ska betalas?

Nej, ändringen börjar gälla från och med 1 maj 2016.

Vem står för kostnaden för den eventuella fördröjning som kan uppstå när fakturor returneras till oss med uppmaning om att faktureringsuppgifterna ska ändras?

Det är ert ansvar som leverantör att ändra uppgifterna i era system, men vi ser ingen anledning till att faktureringshanteringen ska försenas. Vår ambition är att verksamheten ska flyta på som vanligt.