Frågor och svar Kund

Ändring av bolagsnamn.

Vad innebär förändringen i huvudsak för mig som kund?

Namnbytet i sig är endast en formell förändring då det är organisationsnumret som har legal verkan. Dock behöver de nya bolagsnamnen uppdateras i era register. Är ni idag kund till nuvarande NCC Construction Sverige AB eller NCC AB, behöver ni även uppdatera de nya momsregistreringsnumren (VAT):

- NCC AB: SE556034517401
- NCC Sverige AB (tidigare NCC Construction Sverige AB): SE556613492901

Vad är huvudsyftet med namnändringen?

Ändringen av bolagsnamnen är en är en formell konsekvens av NCC:s nya organisationsstruktur.

Varför ändras momsregistreringsnumret i nuvarande NCC Construction Sverige AB vid namnbytet till NCC Sverige AB?

NCC AB och NCC Construction Sverige AB ingick tidigare i samma momsgrupp, men från och med den 1 maj 2016 avregistreras momsgruppen och respektive bolag får ett nytt, eget momsregistreringsnummer. NCC Sverige AB ändras till SE556613492901 och NCC AB ändras till SE556034517401.

Innebär namnbytet även nya organisationsnummer?

Nej, det är endast bolagsnamnen som ändras. De befintliga organisationsnumren kvarstår som tidigare.

När måste vi senast ändra till rätt namn och momsregistreringsnummer i våra register?

Namn och momsregistreringsnummer ska ändras från och med den 1 maj 2016. Då kommer de nya bolagsnamnen stå på våra fakturor, och även nytt momsregistreringsnummer för de fakturor som avser NCC AB eller NCC Sverige AB.

Gäller namn/uppgiftsändringen även pågående projekt?

Ja, alla fakturor som skickas efter 1 maj kommer att ha de nya uppgifterna.

Behöver jag göra något med de fakturor jag redan har fått?

Nej, ändringen börjar gälla från och med 1 maj 2016.