NCC:s allmänna faktureringsregler

Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats.

  • NCC betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Se Skatteverkets regler.

  • Utöver Skatteverkets regler har NCC krav på märkning av fakturan att för att den ska anses som korrekt. Läs mer om denna information här.

  • NCC tillåter ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”.

  • Leverantörer i Sverige måste vara godkända för F-skatt.

  • NCC förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.