Våra transporter till dig

Vi kan hjälpa dig med dina transporter av ditt beställda material.

Att tänka på

När vi levererar ditt beställda material är det vissa saker du behöver tänka på för att få en så smidig leverans som möjligt:

  • Våra bilar kräver fri höjd 4,50 m, bredd 3,50 m samt fritt från hinder såsom grenar i allé eller annat som kan orsaka skador på bilen.

  • Vintertid måste infarten och lossningsplatsen vara plogad och sandad.

  • Vid nedsatt bärighet av vägen (t.ex tjällossning) alt. skyltat BK2 meddela vid beställning eller avisering.

  • Är du osäker på vilka förhållanden som gäller på din väg? Kontakta din närmaste anläggning för råd.