Återvunna material

På NCC tar vi emot och omvandlar bland annat schaktmassor, asfalt, betong och jord till nya återvunna material.

Att öka andelen återvunnet material i anläggningsbyggandet är bra på flera sätt. Den miljömässiga aspekten är naturligtvis viktig, genom att använda återvunna material är det möjligt att hushålla med jordens resurser. Dessutom finns stora pengar att spara för dig som väljer att använda återvunna produkter i dina projekt.

I mesta möjliga mån försöker vi återvinna och förädla. I fall där det inte är möjligt har vi även kunskapen och tillstånden som krävs för att ta hand om material som måste deponeras. Förorenade massor är exempel på ett sådana material.

För mer information om våra återvunna material var vänlig kontakta din lokala anläggning.